La comunicació i lʼavaluació de la recerca en lʼera de la ciència oberta

El seminari tindrà lloc dimecres, 19 d’abril, a les 17 h.
El seminari tindrà lloc dimecres, 19 d’abril, a les 17 h.
Acadèmic
(18/04/2017)

Amb motiu de la posada en funcionament del postgrau de Comunicació i Avaluació de la Ciència, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació dedica el Seminari de lʼAula Jordi Rubió i Balaguer dʼenguany a analitzar lʼimpacte de la ciència oberta sobre els serveis de suport a la recerca a les biblioteques universitàries i de recerca. 

El seminari tindrà lloc dimecres, 19 dʼabril, a les 17 h. El degà, Ernest Abadal, introduirà lʼacte, que consistirà en una taula rodona en què participaran Lluís Anglada, director de lʼÀrea de Ciència Oberta del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC); Josep Perelló, professor de la Facultat de Física i coordinador del Grup de Recerca Open Systems, i Anna Casaldàliga, subdirectora de la Biblioteca de la UPF.

El seminari tindrà lloc dimecres, 19 d’abril, a les 17 h.
El seminari tindrà lloc dimecres, 19 d’abril, a les 17 h.
Acadèmic
18/04/2017

Amb motiu de la posada en funcionament del postgrau de Comunicació i Avaluació de la Ciència, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació dedica el Seminari de lʼAula Jordi Rubió i Balaguer dʼenguany a analitzar lʼimpacte de la ciència oberta sobre els serveis de suport a la recerca a les biblioteques universitàries i de recerca. 

El seminari tindrà lloc dimecres, 19 dʼabril, a les 17 h. El degà, Ernest Abadal, introduirà lʼacte, que consistirà en una taula rodona en què participaran Lluís Anglada, director de lʼÀrea de Ciència Oberta del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC); Josep Perelló, professor de la Facultat de Física i coordinador del Grup de Recerca Open Systems, i Anna Casaldàliga, subdirectora de la Biblioteca de la UPF.

Ciència oberta: reptes i oportunitats per a les biblioteques universitàries

La generalització de l'accés en línia dels usuaris finals a les eines de cerca de bibliografia científica (bases de dades, motors de cerca, etc.) i a les mateixes publicacions (articles de revista, actes de congressos, llibres electrònics, etc.) ha motivat un canvi profund en els serveis d'informació que les universitats i els centres de recerca ofereixen als seus investigadors.

Els serveis d'intermediació en la cerca i l'accés a la bibliografia científica perden importància a mesura que els usuaris disposen d'eines que els permeten fer aquestes tasques directament. Alhora, apareixen noves necessitats de suport en tasques relatives a l'obtenció de recursos per a la investigació, la gestió de dades primàries, la publicació i divulgació de resultats, i la superació de processos d'avaluació.

El postgrau, que coordina el professor Ángel Borrego i sʼinicia el mateix dia del seminari, ofereix una panoràmica del sistema de comunicació científica entès com el procés a través del qual es crea, es divulga i sʼavalua la documentació científica. Aquesta formació sʼadreça a personal bibliotecari que treballa en serveis de suport a investigadors en biblioteques universitàries i de recerca. Així mateix, pot resultar dʼinterès a doctorands, investigadors en formació i professorat universitari.