La catedràtica Mercè Durfort i Coll, experta en citologia i histologia, impartirà la lliçó inaugural del curs 2014-2015

L'acte tindrà lloc al Paranimf de la Universitat.
L'acte tindrà lloc al Paranimf de la Universitat.
Institucional
(14/10/2014)

Aquest dimecres, 15 dʼoctubre, a les 12 h, el Paranimf de lʼEdifici Històric acollirà lʼacte dʼinauguració del curs acadèmic 2014-2015 de la Universitat de Barcelona. Enguany, la catedràtica emèrita Mercè Durfort i Coll, del Departament de Biologia Cel·lular de la UB, impartirà el discurs inaugural, sota el títol «Els inicis de la microscòpia electrònica a Catalunya», en el decurs del qual recordarà el paper impulsor de la Universitat de Barcelona en el desenvolupament de la microscòpia electrònica a Catalunya. Lʼacte estarà presidit pel rector, Dr. Dídac Ramírez.

L'acte tindrà lloc al Paranimf de la Universitat.
L'acte tindrà lloc al Paranimf de la Universitat.
Institucional
14/10/2014

Aquest dimecres, 15 dʼoctubre, a les 12 h, el Paranimf de lʼEdifici Històric acollirà lʼacte dʼinauguració del curs acadèmic 2014-2015 de la Universitat de Barcelona. Enguany, la catedràtica emèrita Mercè Durfort i Coll, del Departament de Biologia Cel·lular de la UB, impartirà el discurs inaugural, sota el títol «Els inicis de la microscòpia electrònica a Catalunya», en el decurs del qual recordarà el paper impulsor de la Universitat de Barcelona en el desenvolupament de la microscòpia electrònica a Catalunya. Lʼacte estarà presidit pel rector, Dr. Dídac Ramírez.

En el transcurs de la inauguració, en què hi haurà actuacions del Cor de la UB, la secretària general de la Universitat, Dra. Isabel Miralles, presentarà la memòria del curs acadèmic 2013-2014. Així mateix, es lliuraran els premis extraordinaris de llicenciatura i de grau i les medalles de la Universitat de Barcelona al professorat i al personal dʼadministració i serveis jubilat durant el curs 2013-2014.

Mercè Durfort i Coll és una experta destacada en lʼàmbit dʼestudi de la histopatologia de mol·luscs bivalves marins i de crustacis, la biologia de la reproducció dʼinvertebrats i dʼalgunes espècies de vertebrats, la bioacumulació en mol·luscs i crustacis, i la determinació de protozous paràsits (en especial, els microsporidis). Catedràtica de Biologia Cel·lular a la UB des del 1985, ha estat la primera científica catalana autora dʼuna tesi doctoral sobre ultraestructura cel·lular —presentada a la UB el 1973—, a més de ser la primera dona que ha ingressat a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i la segona que va fer-ho a lʼInstitut dʼEstudis Catalans, on va presidir la Secció de Ciències Biològiques durant el període 1994-2000. És membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (2000), membre corresponent de la Reial Acadèmia de Doctors dʼEspanya (2007) i sòcia honorària de la Institució Catalana dʼHistòria Natural. El 2002, va ser distingida amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic, i el 2004, també va rebre la Creu de Sant Jordi.

En el seu discurs, la Dra. Durfort recordarà com lʼadquisició dels dos primers microscopis electrònics de la UB, lʼany 1964 —ara farà cinquanta anys—, va permetre a joves professors iniciar un tipus de recerca que hauria estat impensable sense aquest equipament tècnic. Durant la lliçó inaugural, també abordarà els precedents i les característiques tècniques de la microscòpia electrònica, així com la cronologia de la introducció dels primers microscopis electrònics a Catalunya, amb un èmfasi especial en lʼampli col·lectiu de científics i en les institucions que van fer possible aquest procés.