Jornada: Crea! Empresa

Jornada: Crea! Empresa
22/11/11 | 12:00
Acadèmic

La sisena edició de la jornada Crea! Empresa vol incentivar la creació dʼempreses dʼàmbit cientificotecnològic en la comunitat universitària.

Sʼadreça a grups de recerca, investigadors i professors amb idees innovadores i, alhora, interessats a transferir-les a la societat mitjançant la creació dʼuna empresa de base tecnològica. Lʼobjectiu de la jornada és compartir les experiències dels emprenedors dʼavui amb els emprenedors de demà i que aquest intercanvi sigui una font de motivació per a iniciatives noves dins la UB.

Lloc:
Parc Científic de Barcelona, torre D, sala Fèlix Serratosa
Organitza:
Fundació Bosch i Gimpera