Joaquim Prats cedeix al CRAI de la Universitat de Barcelona una col·lecció de mig miler de llibres de text dʼhistòria editats des dels anys cinquanta

El rector de la Universitat rep la cessió de la col·lecció de Joaquim Prats, en presència de la comissionada per a Sistemes d'Informació i Documentació, Carina Rey.
El rector de la Universitat rep la cessió de la col·lecció de Joaquim Prats, en presència de la comissionada per a Sistemes d'Informació i Documentació, Carina Rey.
Acadèmic
(19/09/2016)

El Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona disposa dʼuna nova col·lecció de llibres formada per cinc-cents manuals dʼhistòria de batxillerat, tant dʼEspanya com de fora, recollits pel catedràtic de la Facultat dʼEducació Joaquim Prats en el decurs de la seva trajectòria investigadora. Prats ha cedit la col·lecció, que sʼubicarà al CRAI Biblioteca del Campus de Mundet, per posar-la a disposició dels alumnes i els investigadors que la vulguin consultar. El catedràtic destaca que «la col·lecció permet als investigadors de lʼàmbit de la manualística analitzar, mitjançant els llibres, el tipus de continguts històrics de cada moment, les estratègies metodològiques que es proposen, els nivells esperats per a lʼalumnat al qual sʼadrecen, i les tendències historiogràfiques que hi ha en lʼensenyament secundari».

El rector de la Universitat rep la cessió de la col·lecció de Joaquim Prats, en presència de la comissionada per a Sistemes d'Informació i Documentació, Carina Rey.
El rector de la Universitat rep la cessió de la col·lecció de Joaquim Prats, en presència de la comissionada per a Sistemes d'Informació i Documentació, Carina Rey.
Acadèmic
19/09/2016

El Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona disposa dʼuna nova col·lecció de llibres formada per cinc-cents manuals dʼhistòria de batxillerat, tant dʼEspanya com de fora, recollits pel catedràtic de la Facultat dʼEducació Joaquim Prats en el decurs de la seva trajectòria investigadora. Prats ha cedit la col·lecció, que sʼubicarà al CRAI Biblioteca del Campus de Mundet, per posar-la a disposició dels alumnes i els investigadors que la vulguin consultar. El catedràtic destaca que «la col·lecció permet als investigadors de lʼàmbit de la manualística analitzar, mitjançant els llibres, el tipus de continguts històrics de cada moment, les estratègies metodològiques que es proposen, els nivells esperats per a lʼalumnat al qual sʼadrecen, i les tendències historiogràfiques que hi ha en lʼensenyament secundari».

Possiblement, és una de les col·leccions més importants de lʼEstat, juntament amb una de molt semblant de la UNED —en el marc del projecte Manes, finançat pel Ministeri dʼEducació—, i una altra de privada però de consulta pública. Principalment, hi ha manuals dʼhistòria universal i dʼEspanya de les etapes dʼeducació obligatòria i de batxillerat. També nʼhi ha dʼanglesos i francesos, i fins i tot alguns exemplars de Mèxic, lʼEquador, el Brasil i lʼArgentina.

En lʼÀrea de la Didàctica de les Ciències Socials, lʼestudi dels manuals és una línia de recerca consolidada. Aquest mateix any, el Dr. Prats ha dirigit dues tesis que analitzen els manuals escolars dʼhistòria, i que continuen la línia de recerca engegada anteriorment en altres tesis del mateix Departament. «Els manuals escolars són una font imprescindible per a la recerca didàctica. També són un bon material dʼutilitat per tractar a les classes de formació del professorat, ja que permeten destacar els contrastos que es produeixen en lʼensenyament», assegura Prats.