El professor Joan Simon, guardonat amb la Distinció Jaume Vicens Vives 2014 a la qualitat docent universitària

Joan Simon Pallisé, professor de la Secció de Botànica del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de Farmàcia.
Joan Simon Pallisé, professor de la Secció de Botànica del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de Farmàcia.
Recerca
(24/07/2014)

El professor Joan Simon Pallisé, de la Secció de Botànica del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de Farmàcia de la UB, ha estat guardonat amb la Distinció Jaume Vicens Vives 2014 a la qualitat docent universitària. El premi, atorgat per la Generalitat de Catalunya, distingeix la trajectòria docent del professor Simon i les seves aportacions a lʼaprenentatge mitjançant recursos digitals i noves eines dʼavaluació.

Joan Simon Pallisé, professor de la Secció de Botànica del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de Farmàcia.
Joan Simon Pallisé, professor de la Secció de Botànica del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de Farmàcia.
Recerca
24/07/2014

El professor Joan Simon Pallisé, de la Secció de Botànica del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de Farmàcia de la UB, ha estat guardonat amb la Distinció Jaume Vicens Vives 2014 a la qualitat docent universitària. El premi, atorgat per la Generalitat de Catalunya, distingeix la trajectòria docent del professor Simon i les seves aportacions a lʼaprenentatge mitjançant recursos digitals i noves eines dʼavaluació.

 
Entre altres publicacions, Joan Simon Pallisé, que és el coordinador del Grup dʼInnovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF) de la UB, és autor del llibre Campusvirtual UB: un nou entorn dʼensenyament-aprenentatge, publicat per lʼInstitut de Ciències de lʼEducació de la UB i lʼeditorial Octaedro dins de la col·lecció de Quaderns de Docència Universitària. També és coautor de La semipresencialidad como respuesta a los nuevos retos de la universidad, el primer llibre editat pel GIBAF i signat també pels professors Carles Benedí i Cèsar Blanché, de la Facultat de Farmàcia.
 
Enguany, la Distinció Jaume Vicens Vives ha premiat, així mateix, els professors Elena Valderrama (UAB), Josep M. Coll (URL) i Joseph Hopkins (UOC). Pel que fa als premis col·lectius, ha recaigut en les entitats Projecte Cetrencada (UPF) i Projecte Emprendre (URV). Els premis, creats per un decret del Govern del 1996, es lliuraran el 8 de setembre, durant lʼacte dʼinauguració del curs acadèmic 2014-2015. Lʼimport atorgat a cada persona i projecte guardonats sʼha de destinar a projectes dʼinnovació o de millora docent.