Joan Jofre, nou president de la RACAB, i Miquel Canals, acadèmic electe ingressat a la històrica institució

Joan Jofre, el nou president de la RACAB, entre els experts Joan O. Grimalt (esquerra) i Miquel Canals (dreta).
Joan Jofre, el nou president de la RACAB, entre els experts Joan O. Grimalt (esquerra) i Miquel Canals (dreta).
Institucional
(02/11/2017)

«Processos oceanogràfics a la mar catalanobalear i llurs conseqüències: lʼoceà dins de lʼAntropocè» és el títol del discurs que va pronunciar el catedràtic Miquel Canals, cap del Grup de Recerca Consolidat (GRC) de Geociències Marines, de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, durant lʼacte dʼingrés com a acadèmic electe a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB).

La cerimònia, que va tenir lloc el passat octubre, va ser el primer acte oficial del nou president de la RACAB, Joan Jofre, professor emèrit del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona. En lʼacte també van participar Àlex Aguilar, vicerector de Projecció i Internacionalització de la UB i membre acadèmic de la RACAB, i Joan O. Grimalt, director del Centre dʼInvestigació i Desenvolupament del CSIC (CID-CSIC).

Joan Jofre, el nou president de la RACAB, entre els experts Joan O. Grimalt (esquerra) i Miquel Canals (dreta).
Joan Jofre, el nou president de la RACAB, entre els experts Joan O. Grimalt (esquerra) i Miquel Canals (dreta).
Institucional
02/11/2017

«Processos oceanogràfics a la mar catalanobalear i llurs conseqüències: lʼoceà dins de lʼAntropocè» és el títol del discurs que va pronunciar el catedràtic Miquel Canals, cap del Grup de Recerca Consolidat (GRC) de Geociències Marines, de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, durant lʼacte dʼingrés com a acadèmic electe a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB).

La cerimònia, que va tenir lloc el passat octubre, va ser el primer acte oficial del nou president de la RACAB, Joan Jofre, professor emèrit del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona. En lʼacte també van participar Àlex Aguilar, vicerector de Projecció i Internacionalització de la UB i membre acadèmic de la RACAB, i Joan O. Grimalt, director del Centre dʼInvestigació i Desenvolupament del CSIC (CID-CSIC).

 

LʼAntropocè: reptes i compromisos per al món de la ciència

Durant el seu discurs, Miquel Canals va recordar el progrés espectacular del coneixement científic sobre diversos processos oceanogràfics dʼalta energia —cascades dʼaigua densa de plataforma, convecció de mar oberta i temporals— a la Mediterrània occidental i lʼoceà global. «La mar catalanobalear és un paradigma dʼabast mundial en aquest camp, mercès a lʼesforç de la comunitat científica de Catalunya i dʼarreu que ha investigat aquests processos i llurs conseqüències abiòtiques i biòtiques, i continua fent-ho», va detallar Canals.

El nou acadèmic electe va recordar els grans impactes generats per aquests processos sobre la geologia i lʼecologia marines dels ecosistemes oceànics (segrest de carboni, bioluminescència als fons marins, transport de sediments als canyons submarins, etc.). Canals, actual director del Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà de la UB, va alertar de lʼimpacte de les activitats humanes —com la pesca dʼarrossegament— sobre el relleu submarí. Premi Rei Jaume I a la protecció del medi ambient (2008), el nou acadèmic va fer una crida a la responsabilitat de la comunitat internacional «per descriure, interpretar, comunicar, preveure i proposar» respecte al panorama preocupant que perfila lʼAntropocè. El discurs de Miquel Canals el va respondre el també acadèmic Mariano Marzo, catedràtic i expert en recursos energètics de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB.

Joan Jofre, nou president de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

El catedràtic Joan Jofre, membre del Grup de Recerca de Microbiologia dʼAigües Relacionada amb la Salut (MARS) de la UB, és el nou president de la RACAB, una institució amb més de 250 anys dʼhistòria en la promoció del coneixement científic i tecnològic a la ciutat. 

Joan Jofre és expert en lʼestudi de la presència i persistència de microorganismes patògens de transmissió fecal-oral i els seus indicadors en aigües, i és un dels impulsors de Bluephage, una nova spin-off de la Universitat de Barcelona que té com a objectiu proporcionar —a través de bacteriòfags— millors eines dʼanàlisi de la qualitat microbiològica de lʼaigua. Autor de més de dues-centes publicacions en revistes dʼalt impacte científic, ha presidit el Grup de Microbiologia dʼAigües Relacionada amb la Salut —integrat a lʼAssociació Internacional de lʼAigua (IWA)— i el Grup de Treball de lʼOrganització Internacional de Normalització (ISO) per a lʼestandardització de mètodes microbiològics aplicats a les anàlisis microbiològiques de lʼaigua. Membre de lʼAcadèmia Americana de Microbiologia (Estats Units), entre altres entitats, va rebre la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1997). 

En lʼàmbit acadèmic, lʼactual president de la RACAB ha impartit docència a la Facultat de Farmàcia de la Universitat Complutense de Madrid (1978-1979) i la Universitat de les Illes Balears (1979-1982). Des del 1982, és catedràtic de Microbiologia de lʼactual Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. En paral·lel, Joan Jofre ha estat director de lʼantic Departament de Microbiologia, vicedegà de la Facultat de Biologia i vicerector de Recerca i Política Científica, a més de formar part de la Comissió de Política Científica i del Comitè Acadèmic de la UB.