L'exrector Joan Elias, nou membre del Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya

Joan Elias
Joan Elias
Notícia | Recerca | Institucional | Innovació
(10/11/2023)
El Ple del Parlament va aprovar, el 8 de novembre, la designació de set nous membres del Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (CORICAT), entre els quals hi ha el catedràtic del Departament de Matemàtiques i Informàtica i exrector de la Universitat de Barcelona Joan Elias.
Joan Elias
Joan Elias
Notícia | Recerca | Institucional | Innovació
10/11/2023
El Ple del Parlament va aprovar, el 8 de novembre, la designació de set nous membres del Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (CORICAT), entre els quals hi ha el catedràtic del Departament de Matemàtiques i Informàtica i exrector de la Universitat de Barcelona Joan Elias.
Aquests nomenaments s’afegeixen als set membres designats pel Govern al mes de juliol i permeten continuar donant compliment al calendari previst de desplegament de la Llei de la ciència de Catalunya (LCC), aprovada amb un ampli consens parlamentari el desembre de 2022. Aquesta designació es fa per un període de cinc anys, renovable per cinc anys més, i amb efectes des de la data de constitució del CORICAT.

El CORICAT és l’òrgan consultiu del Govern de Catalunya per prendre les grans decisions estratègiques de país en els àmbits de la recerca i la innovació. Es va crear en el marc de desplegament de la Llei de la ciència de Catalunya (LCC), aprovada el desembre de 2022.

A més d’Elias, els integrants d’aquest consell són Nora Ventosa, professora de recerca de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC); Nuria Montserrat, professora investigadora ICREA de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); Lluís Blanch, director de Recerca i Innovació del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell; Xavier Ferràs, professor d’Economia (Esade-URL); Lluís Torner, director de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), i Anna Maria Pla, professora de la Universitat de Girona (UdG).