Joan Elias és elegit rector de la Universitat de Barcelona

Joan Elias ha estat elegit rector de la Universitat de Barcelona en la segona volta de les eleccions al Rectorat.
Joan Elias ha estat elegit rector de la Universitat de Barcelona en la segona volta de les eleccions al Rectorat.
Institucional
(02/12/2016)

Joan Elias, catedràtic de Matemàtiques, és el nou rector de la Universitat de Barcelona, després d'haver obtingut el 53,07 % del vot ponderat en la segona volta de les eleccions al Rectorat que van tenir lloc ahir, 1 de desembre. Lʼaltre candidat, Màrius Rubiralta, catedràtic de Química Orgànica, va obtenir el 46,93 % del vot ponderat. Joan Elias estarà al capdavant del govern de la Universitat durant un mandat de quatre anys.

Joan Elias ha estat elegit rector de la Universitat de Barcelona en la segona volta de les eleccions al Rectorat.
Joan Elias ha estat elegit rector de la Universitat de Barcelona en la segona volta de les eleccions al Rectorat.
Institucional
02/12/2016

Joan Elias, catedràtic de Matemàtiques, és el nou rector de la Universitat de Barcelona, després d'haver obtingut el 53,07 % del vot ponderat en la segona volta de les eleccions al Rectorat que van tenir lloc ahir, 1 de desembre. Lʼaltre candidat, Màrius Rubiralta, catedràtic de Química Orgànica, va obtenir el 46,93 % del vot ponderat. Joan Elias estarà al capdavant del govern de la Universitat durant un mandat de quatre anys.

Les eleccions, que convocaven a les urnes 62.998 persones dels diferents col·lectius universitaris, es van desenvolupar sense cap incident remarcable. Al final del dia havien votat 8.671 electors, que correspon al 13,76 % del total (participació inferior a la primera volta, que va ser del 16,10 %). Dʼaquests, 8.327 vots van ser per als candidats, 195 van ser en blanc i 149 van ser vots nuls.

Per col·lectius universitaris, van votar: 1.472 dels 2.009 membres del professorat doctor amb vinculació permanent (és a dir, un 73,27 % enfront del 76,21 % de la primera volta); 1.040 dels 4.074 membres de lʼaltre personal docent i investigador (25,53 % enfront del 29,06 % de la primera volta); 4.740 dels 54.645 estudiants que tenien dret de vot (8,67 % enfront del 10,89 % de la primera volta), i 1.419 dels 2.270 membres del personal dʼadministració i serveis (62,51 % enfront del 64,98 % de la primera volta).

 

Vot ponderat

En aquesta segona volta, els vots es van distribuir de la manera següent:

Joan Elias va obtenir un 53,07 % dels vots ponderats: un 22,69 % prové del professorat doctor amb vinculació permanent; un 4,33 %, de lʼaltre personal docent i investigador; un 20,01 % correspon al vot dels estudiants, i un 6,05 %, al del personal dʼadministració i serveis.

Màrius Rubiralta va aconseguir un 46,93 % dels vots ponderats: un 28,31 % prové del professorat doctor amb vinculació permanent; un 4,67 %, de lʼaltre personal docent i investigador; un 9,99 % correspon al vot dels estudiants, i un 3,95 %, al del personal dʼadministració i serveis.

És la quarta vegada, dʼacord amb la legislació vigent, que la comunitat universitària elegeix el rector mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret. El vot és ponderat per col·lectius, segons els percentatges fixats en lʼEstatut de la Universitat de Barcelona. Així, el professorat doctor amb vinculació permanent (format per 2.009 persones) computa el 51 % del total; lʼaltre personal docent i investigador (4.074 persones), el 9 %; lʼalumnat (54.645 persones), el 30 %, i el personal dʼadministració i serveis (2.270 persones), el 10 %.

Podeu consultar els resultats complets de la segona volta en aquest document.

 

El nou rector

Joan Elias García (Barcelona, 1956) és catedràtic de Matemàtiques al Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona. Durant la seva vida acadèmica ha compaginat la docència, la recerca en àlgebra commutativa i la gestió. Ha estat investigador principal de diversos projectes de recerca, xarxes nacionals i accions integrades en diversos països. Així mateix, va ser editor en cap de la Reial Societat Matemàtica Espanyola. En lʼàmbit de la gestió, ha estat cap dʼestudis (1992-1993) i degà de la Facultat de Matemàtiques (1996-2002), vicerector de la Universitat de Barcelona (2008-2010) i secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (2006).

 

Més informació, al web de les Eleccions al Rectorat 2016