Javier Martín Vide, premiat per la seva tasca de divulgació

Javier Martín Vide.
Javier Martín Vide.
Institucional
(23/02/2017)

El catedràtic de Geografia Física i director de lʼInstitut de Recerca de lʼAigua (IdRA) de la UB, Javier Martín Vide, ha estat guardonat amb la IV Distinció de la UB a les millors activitats de divulgació científica i humanística. Aquest reconeixement, impulsat pel Consell Social i el Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu fomentar la difusió de lʼactivitat científica i el coneixement al conjunt de la societat.

Javier Martín Vide.
Javier Martín Vide.
Institucional
23/02/2017

El catedràtic de Geografia Física i director de lʼInstitut de Recerca de lʼAigua (IdRA) de la UB, Javier Martín Vide, ha estat guardonat amb la IV Distinció de la UB a les millors activitats de divulgació científica i humanística. Aquest reconeixement, impulsat pel Consell Social i el Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu fomentar la difusió de lʼactivitat científica i el coneixement al conjunt de la societat.

Expert en climatologia, canvi climàtic, anàlisi de les precipitacions i riscos climàtics, Javier Martín Vide, que també és matemàtic, ha publicat més de vint llibres i més de dos-cents articles i capítols de llibre, i ha participat activament en més dʼun centenar de reunions i congressos de geografia, climatologia i meteorologia. Entre les seves darreres obres hi ha El temps i el clima (Premi Crítica Serra dʼOr 2004), Los mapas del tiempo (2005), La climatología española. Pasado, presente y futuro (2007), Aspectos económicos del cambio climático en España (2007) i La investigación geográfica en España (1990-2012) (2013). També és coautor de lʼAtles climàtic de Catalunya, presentat el 1997 i actualitzat el 2003.

Ha participat com a revisor expert en el quart i cinquè informe dʼavaluació del canvi climàtic, uns estudis de referència que elabora cada sis anys el Grup Intergovernamental dʼExperts sobre Canvi Climàtic (GICC), organisme que depèn de les Nacions Unides. Actualment, és el coordinador del Grup dʼExperts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC), i ha dirigit la redacció del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC).

Martín Vide ha portat a terme una intensa tasca de divulgació científica dels resultats de la seva recerca, que es concreta en nombroses conferències i cursos i en una participació freqüent als mitjans de comunicació. Entre el 2005 i el 2007, va tenir el seu propi programa de ràdio, titulat Lʼagenda del medi ambient, a Ràdio 4, de periodicitat setmanal, en què els convidats eren experts en diverses temàtiques ambientals. Arran dʼaquesta experiència en la divulgació científica als mitjans, Martín Vide coordina en lʼactualitat el màster propi de la UB Climatologia Aplicada i Mitjans de Comunicació. El 2009, va publicar el llibre divulgatiu Apaga la luz. El libro sobre el cambio climático, en col·laboració amb el periodista José Luis Gallego.

Així mateix, Javier Martín Vide és coordinador del Grup de Recerca de Climatologia de la UB. Ha estat president de lʼAssociació de Geògrafs Espanyols, de lʼAssociació Espanyola de Climatologia i del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya. Actualment, és president del Comitè Espanyol del Programa Mundial dʼEstudis sobre el Clima (WCRP). El 2011, va ingressar com a acadèmic numerari a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, és acadèmic corresponent de la Royal Academy for Overseas Sciences (Bèlgica), i aquest mes de febrer ha ingressat com a acadèmic corresponent a lʼAcadèmia Malaguenya de Ciències.