ISGlobal es converteix en institut universitari de recerca adscrit a la Universitat de Barcelona

 
 
Recerca
(28/07/2016)

Mitjançant una ordre publicada al DOGC del 22 de juliol, la Generalitat de Catalunya ha aprovat lʼadscripció de lʼInstitut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) com a institut universitari de recerca de la Universitat de Barcelona. Aquesta mesura arriba sis anys després de la creació dʼISGlobal i suposa un reconeixement tant a les activitats de recerca del centre com també als seus programes de formació i activitats de transferència de coneixement a les polítiques i al desenvolupament global.

«El fet de convertir-se en institut universitari de recerca de la Universitat de Barcelona situa ISGlobal com un referent acadèmic en lʼàmbit de la salut global a escala mundial», ha valorat la directora de Formació del centre, Núria Casamitjana.

 
 
Recerca
28/07/2016

Mitjançant una ordre publicada al DOGC del 22 de juliol, la Generalitat de Catalunya ha aprovat lʼadscripció de lʼInstitut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) com a institut universitari de recerca de la Universitat de Barcelona. Aquesta mesura arriba sis anys després de la creació dʼISGlobal i suposa un reconeixement tant a les activitats de recerca del centre com també als seus programes de formació i activitats de transferència de coneixement a les polítiques i al desenvolupament global.

«El fet de convertir-se en institut universitari de recerca de la Universitat de Barcelona situa ISGlobal com un referent acadèmic en lʼàmbit de la salut global a escala mundial», ha valorat la directora de Formació del centre, Núria Casamitjana.

El vicerector de Recerca, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona, Jordi Alberch, també valora positivament lʼacord: «Aquest conveni formalitza una col·laboració entre la Universitat de Barcelona i ISGlobal de fa molts anys, que ens permetrà ser més competitius a escala internacional en salut global. Aquest tipus de col·laboracions ens situen en primera línia mundial en recerca i innovació en biomedicina i ens permeten tenir una millor assistència sanitària».

Lʼadscripció a la Universitat de Barcelona com a institut universitari de recerca sʼha produït poques setmanes després de la integració entre el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i el mateix ISGlobal. Fruit dʼaquesta fusió, el nou ISGlobal té ara una plantilla de 376 persones i un total de 30 grups de recerca, repartits en dues grans àrees: malalties infeccioses, dʼuna banda, i malalties no transmissibles i medi ambient, de lʼaltra. Així mateix, lʼInstitut de Salut Global de Barcelona disposa de dos campus: el campus Clínic, a lʼentorn de lʼHospital Clínic, i el campus Mar, ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

En lʼàmbit docent, ISGlobal coordina 24 programes de postgrau i cursos curts a la Universitat de Barcelona, entre els quals destaquen els màsters de Salut Global i de Recerca Clínica: Especialitat en Salut Internacional, o les línies de doctorat de Salut Internacional del programa de Medicina i Recerca Translacional, així com el programa Erasmus Mundus Trans Global Health.

Referent en la lluita contra la malària o la malaltia de Chagas

La Universitat de Barcelona incorpora un dels instituts més reconeguts a Europa i al món en recerca en salut global i que lidera la recerca en malalties com la malària, el Chagas o el pian, així com en salut maternoinfantil o en aquells àmbits que tenen a veure amb problemes de salut que afecten les poblacions més desfavorides del planeta.

«Per a la Universitat de Barcelona i per a ISGlobal això possibilita la creació de sinergies i una col·laboració molt més estreta en recerca, docència, innovació i transferència de coneixement en un camp com és el de la salut i, més concretament, el de la biomedicina, on la Universitat de Barcelona ja és una de les universitats de referència a escala mundial», puntualitza la Dra. Casamitjana.

La Universitat de Barcelona té més de 300 grups de recerca consolidats. Lʼany 2015 va aconseguir 489 acords dʼinvestigació a través de convocatòries, i més de 35 projectes concedits dins del programa Horitzó 2020, amb uns ingressos aproximats de 89 milions dʼeuros. Actualment, la Universitat de Barcelona té una trentena dʼinstituts i centres de recerca, propis i participats.