Investigadors de la UB desenvolupen una nova família de complexos metàl·lics fotoactivables amb activitat antitumoral

Les formes fotocommutables dissenyades pel grup d'investigadors de la UB presenten propietats d'interacció amb l'ADN i comportaments citotòxics diferents, de manera que es podria arribar a desenvolupar un nou tipus d'agents fotoactivables amb potencial activitat antitumoral.
Les formes fotocommutables dissenyades pel grup d'investigadors de la UB presenten propietats d'interacció amb l'ADN i comportaments citotòxics diferents, de manera que es podria arribar a desenvolupar un nou tipus d'agents fotoactivables amb potencial activitat antitumoral.
Recerca
(19/03/2015)

La fotoactivació de complexos metàl·lics amb potencial activitat antitumoral és un dels camps de recerca actuals més importants, ja que podria implicar el desenvolupament de fàrmacs i tractaments més selectius. La quimioteràpia fotodinàmica amb compostos de coordinació es basa en una reacció fotoquímica que té lloc al centre del metall. En aquesta línia, ja sʼha demostrat lʼeficàcia dels complexos de platí com a fàrmacs antitumorals de base metàl·lica. Ara, Patrick Gámez, investigador ICREA que dirigeix el Grup de Recerca de Química Bioinorgànica (QBI) de la UB, coordina un estudi que ha desenvolupat una nova família de complexos compostos per molècules de platí citotòxiques i fotoactivables.

Les formes fotocommutables dissenyades pel grup d'investigadors de la UB presenten propietats d'interacció amb l'ADN i comportaments citotòxics diferents, de manera que es podria arribar a desenvolupar un nou tipus d'agents fotoactivables amb potencial activitat antitumoral.
Les formes fotocommutables dissenyades pel grup d'investigadors de la UB presenten propietats d'interacció amb l'ADN i comportaments citotòxics diferents, de manera que es podria arribar a desenvolupar un nou tipus d'agents fotoactivables amb potencial activitat antitumoral.
Recerca
19/03/2015

La fotoactivació de complexos metàl·lics amb potencial activitat antitumoral és un dels camps de recerca actuals més importants, ja que podria implicar el desenvolupament de fàrmacs i tractaments més selectius. La quimioteràpia fotodinàmica amb compostos de coordinació es basa en una reacció fotoquímica que té lloc al centre del metall. En aquesta línia, ja sʼha demostrat lʼeficàcia dels complexos de platí com a fàrmacs antitumorals de base metàl·lica. Ara, Patrick Gámez, investigador ICREA que dirigeix el Grup de Recerca de Química Bioinorgànica (QBI) de la UB, coordina un estudi que ha desenvolupat una nova família de complexos compostos per molècules de platí citotòxiques i fotoactivables.

En lʼestudi també hi han participat investigadors del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la UB, de lʼInstitut de Ciència de Materials dʼAragó (ICMA) i de la Universitat dʼAveiro (Portugal).

Un dels grans inconvenients de la quimioteràpia són els efectes secundaris, tan desagradables, com a conseqüència de lʼescassa selectivitat dels agents terapèutics. Els compostos de coordinació que descriu lʼestudi dirigit pel professor Gámez presenten dos fotoisòmers que interactuen de manera diferent amb la doble hèlix de lʼADN. «Un dels aspectes més interessants és que cada isòmer presenta un comportament citotòxic diferent davant diverses línies cel·lulars de càncer, i una dʼelles és molt més activa que lʼaltra», subratlla Gámez.

Els resultats de lʼestudi, publicat per la revista científica Angewandte Chemie, obren noves línies de recerca en quimioteràpia. «Actualment, estem treballant en el desenvolupament de compostos nous dins dʼaquesta nova categoria de molècules; a més, acabem de començar a analitzar els efectes del procés de fotocommutació a lʼinterior de la cèl·lula», afirma Gámez. El grup dʼinvestigadors està desenvolupant una nova estratègia que consisteix a «fotomodificar» el lligand que uneix els ions metàl·lics. Els investigadors han creat complexos de platí a partir de lligands fotocommutables que presenten dues formes fotoisomèriques interconvertibles amb diferents propietats dʼinteracció amb lʼADN i comportaments citotòxics.

 

Article:

Presa, A.; Brissos, R. F; Caballero, A. B.; Borilovic, I.; Korrodi-Gregório, L.; Pérez-Tomás, R.; Roubeau, O.; Gamez, P. «Photoswitching the cytotoxic properties of platinum (II) compounds». Angewandte Chemie, gener de 2015.DOI: 10.1002/anie.201412157