Informació sobre el canvi de codificació de contractes de personal investigador predoctoral

El canvi de codificació no implica la pèrdua de cap dret laboral ni de prestacions.
El canvi de codificació no implica la pèrdua de cap dret laboral ni de prestacions.
Acadèmic
(02/03/2017)

Lʼoctubre del 2015, el Servei Públic dʼOcupació Estatal (SEPE) va començar a rebutjar el registre dels contractes del personal investigador predoctoral que fins a aquell moment sʼhavien signat amb el codi dʼafiliació  401, corresponent a contractes dʼobra i servei determinat i regulats per lʼarticle 21 de la Llei 14/2011, dʼ1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Lʼargument era que, a partir de llavors, sʼhavien de formalitzar amb el codi dʼafiliació 420, que correspon al tipus de contracte en pràctiques.

La Universitat de Barcelona va fer diverses consultes sobre aquesta qüestió tant al SEPE com a la Tresoreria de la Seguretat Social, que van donar com a resultat el manteniment del canvi de codis expressat més amunt. A continuació, es va informar de la situació el personal investigador predoctoral afectat, que va signar un nou contracte amb el codi 420, sense modificar-ne ni la data dʼinici ni cap altre aspecte.

Malgrat aquest canvi de codi dʼafiliació, no sʼha de considerar que aquest personal investigador estigui sota el règim de contracte en pràctiques, atès que la seva modalitat contractual és especial i està regulada específicament per la Llei 14/2011, dʼ1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Per tant, el canvi no implica la pèrdua de cap dret laboral ni de prestacions, ja que la cotització a la Seguretat Social continua sent la que pertoca als contractes dʼobra i servei, seguint les instruccions de la Tresoreria de la Seguretat Social, que ha atribuït una característica específica a aquest codi 420 per tal de mantenir la informació dels contractes sense modificar-ne les atribucions.

Lʼúnica repercussió que consta és la del tràmit per obtenir la targeta dʼassistència sanitària europea, que també afecta altres tipus de personal amb contracte temporal.
 

El canvi de codificació no implica la pèrdua de cap dret laboral ni de prestacions.
El canvi de codificació no implica la pèrdua de cap dret laboral ni de prestacions.
Acadèmic
02/03/2017

Lʼoctubre del 2015, el Servei Públic dʼOcupació Estatal (SEPE) va començar a rebutjar el registre dels contractes del personal investigador predoctoral que fins a aquell moment sʼhavien signat amb el codi dʼafiliació  401, corresponent a contractes dʼobra i servei determinat i regulats per lʼarticle 21 de la Llei 14/2011, dʼ1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Lʼargument era que, a partir de llavors, sʼhavien de formalitzar amb el codi dʼafiliació 420, que correspon al tipus de contracte en pràctiques.

La Universitat de Barcelona va fer diverses consultes sobre aquesta qüestió tant al SEPE com a la Tresoreria de la Seguretat Social, que van donar com a resultat el manteniment del canvi de codis expressat més amunt. A continuació, es va informar de la situació el personal investigador predoctoral afectat, que va signar un nou contracte amb el codi 420, sense modificar-ne ni la data dʼinici ni cap altre aspecte.

Malgrat aquest canvi de codi dʼafiliació, no sʼha de considerar que aquest personal investigador estigui sota el règim de contracte en pràctiques, atès que la seva modalitat contractual és especial i està regulada específicament per la Llei 14/2011, dʼ1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Per tant, el canvi no implica la pèrdua de cap dret laboral ni de prestacions, ja que la cotització a la Seguretat Social continua sent la que pertoca als contractes dʼobra i servei, seguint les instruccions de la Tresoreria de la Seguretat Social, que ha atribuït una característica específica a aquest codi 420 per tal de mantenir la informació dels contractes sense modificar-ne les atribucions.

Lʼúnica repercussió que consta és la del tràmit per obtenir la targeta dʼassistència sanitària europea, que també afecta altres tipus de personal amb contracte temporal.