Identifiquen una molècula clau en el desenvolupament de la psoriasi

D'esquerra a dreta, els investigadors Marc López, Francisco Ciruela, Josep Maria de Anta i Concepció Soler.
D'esquerra a dreta, els investigadors Marc López, Francisco Ciruela, Josep Maria de Anta i Concepció Soler.
Recerca
(04/10/2016)

Un estudi publicat a la revista científica Journal of Investigative Dermatology ha identificat una diana terapèutica potencial per al tractament de la psoriasi, una malaltia inflamatòria crònica de la pell que afecta fins a un 2 % de la població i que encara no té cura. El treball demostra que el gen TREX2 té un paper rellevant en la resposta inflamatòria que es desencadena durant la malaltia. La recerca, liderada per investigadors del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i de lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), contribueix a augmentar el coneixement sobre aquesta malaltia inflamatòria complexa i multifactorial i obre la porta a desenvolupar noves estratègies terapèutiques.

D'esquerra a dreta, els investigadors Marc López, Francisco Ciruela, Josep Maria de Anta i Concepció Soler.
D'esquerra a dreta, els investigadors Marc López, Francisco Ciruela, Josep Maria de Anta i Concepció Soler.
Recerca
04/10/2016

Un estudi publicat a la revista científica Journal of Investigative Dermatology ha identificat una diana terapèutica potencial per al tractament de la psoriasi, una malaltia inflamatòria crònica de la pell que afecta fins a un 2 % de la població i que encara no té cura. El treball demostra que el gen TREX2 té un paper rellevant en la resposta inflamatòria que es desencadena durant la malaltia. La recerca, liderada per investigadors del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i de lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), contribueix a augmentar el coneixement sobre aquesta malaltia inflamatòria complexa i multifactorial i obre la porta a desenvolupar noves estratègies terapèutiques.

 

En lʼestudi, també hi participen experts dels Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiTUB), lʼInstitut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC), lʼHospital del Mar, i la Universitat de Wake Forest (Estats Units).

 

El gen TREX2 codifica per una exonucleasa que sʼhavia relacionat amb el manteniment de lʼestabilitat genòmica, i amb determinats mecanismes tant de reparació com de degradació de lʼADN. En estudis anteriors, el grup de recerca va observar que aquesta proteïna sʼexpressava específicament en la pell. A més a més, lʼestudi del fenotip de ratolins deficients per aquesta proteïna revela que la pèrdua de TREX2 provoca una major susceptibilitat a la carcinogènesi de pell induïda per genotòxics com ara la radiació ultraviolada (UV).

 

Per aprofundir en el paper de TREX2 en lʼhomeòstasi i patogènesi de la pell, els investigadors van voler conèixer el paper dʼaquesta nucleasa en la psoriasi. Inicialment, van analitzar diferents biòpsies de pacients i de persones sense la malaltia. Després, utilitzant diferents models de psoriasi en ratolí, van comparar lʼevolució de la malaltia en ratolins normals i deficients per Trex2 per inferir la funció dʼaquesta molècula. «Els resultats mostren que Trex2 tindria un paper rellevant en la degradació de lʼADN en lʼepidermis psoriàsica, en promoure la resposta inflamatòria característica dʼaquesta malaltia», explica Concepció Soler, responsable de lʼestudi i professora del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Universitat de Barcelona.

 

Lʼestudi mostra que la pell de pacients amb psoriasi experimenta un fort augment de lʼexpressió de TREX2 que es concentra en el nucli cel·lular dels queratinòcits —les cèl·lules més abundants de la pell—, que proliferen, moren i es diferencien de manera aberrant. Per tant, els resultats suggereixen un paper important dʼaquest gen en el processament de lʼADN. «En el nostre treball, posem de manifest el paper fonamental de TREX2 en la degradació de lʼADN i la conseqüent mort cel·lular del queratinòcit, fet que influeix en la resposta immunitària a la pell. Lʼalliberament de diversos senyals per part de les cèl·lules de la pell que sʼestan morint contribueix a generar i amplificar la resposta immunitària crònica i la hiperproliferació i diferenciació anormal de lʼepidermis», explica el primer autor del treball, Joan Manils, membre del Departament esmentat i ara investigador postdoctoral a lʼInstitut de Ciències Biomèdiques del Trinity College (Irlanda).

 

Els resultats situen TREX2 com una potencial diana terapèutica per abordar aquesta malaltia amb una estratègia diferent i més focalitzada. «La majoria de tractaments actuals estan dirigits a bloquejar lʼacció del sistema immunitari, i si bé donen bons resultats, són tractaments de caràcter crònic i comprometen la resposta immunitària del malalt», explica Francisco Ciruela, coautor de lʼestudi, professor del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la UB i cap del Grup de Recerca de Neurofarmacologia i Dolor a lʼIDIBELL.

 

El proper objectiu dels investigadors serà desxifrar el mecanisme dʼacció complet de TREX2 en el desenvolupament i manteniment de la psoriasi per tal de dissenyar estratègies terapèutiques per tractar la malaltia.