Identificades noves molècules que indueixen la mort de cèl·lules mare canceroses de càncer de pulmó

D’esquerra a dreta, els investigadors de la Universitat de Barcelona Vanessa Soto, Pilar Manuel, Ricardo Pérez Tomás i Ananda Rodilla.
D’esquerra a dreta, els investigadors de la Universitat de Barcelona Vanessa Soto, Pilar Manuel, Ricardo Pérez Tomás i Ananda Rodilla.
Recerca
(28/01/2016)

Les cèl·lules mare canceroses (CSC) són un tipus de cèl·lules canceroses que es distingeixen pel seu caràcter pluripotencial i la resistència a fàrmacs i a nivells baixos dʼoxigen. Així, les CSC poden sobreviure als tractaments quimioterapèutics i a condicions molt adverses. Un estudi publicat a la revista Journal of the American Chemical Society (JACS), que han dirigit investigadors de la Universitat de Barcelona, mostra com els transportadors dʼanions anàlegs de les tambjamines —unes substàncies dʼorigen natural que es troben en microorganismes marins— són capaços dʼinduir la mort cel·lular de CSC procedents de càncer de pulmó.

D’esquerra a dreta, els investigadors de la Universitat de Barcelona Vanessa Soto, Pilar Manuel, Ricardo Pérez Tomás i Ananda Rodilla.
D’esquerra a dreta, els investigadors de la Universitat de Barcelona Vanessa Soto, Pilar Manuel, Ricardo Pérez Tomás i Ananda Rodilla.
Recerca
28/01/2016

Les cèl·lules mare canceroses (CSC) són un tipus de cèl·lules canceroses que es distingeixen pel seu caràcter pluripotencial i la resistència a fàrmacs i a nivells baixos dʼoxigen. Així, les CSC poden sobreviure als tractaments quimioterapèutics i a condicions molt adverses. Un estudi publicat a la revista Journal of the American Chemical Society (JACS), que han dirigit investigadors de la Universitat de Barcelona, mostra com els transportadors dʼanions anàlegs de les tambjamines —unes substàncies dʼorigen natural que es troben en microorganismes marins— són capaços dʼinduir la mort cel·lular de CSC procedents de càncer de pulmó.

En la lluita contra el càncer, les CSC sʼhan convertit en un veritable repte a lʼhora dʼaconseguir una eradicació eficaç dels tumors. Aquestes cèl·lules sembla que són les responsables de la reaparició del tumor maligne en aquells pacients que no presentaven la malaltia en un període més o menys llarg de temps. Les últimes recerques sobre CSC sʼhan centrat en la caracterització molecular dʼaquestes cèl·lules procedents de diferents òrgans, amb el propòsit de trobar nous fàrmacs que permetin eradicar els tumors de manera definitiva.

«En aquest estudi, hem pogut determinar que els transportadors dʼanions anàlegs de les tambjamines hiperpolaritzen la membrana cel·lular, i desencadenen la diferenciació i mort de les cèl·lules mare canceroses dʼadenocarcinoma de pulmó, un dels tipus de càncer amb més incidència i mortalitat en la població», explica Ricardo Pérez Tomás, investigador del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (campus de Bellvitge, a lʼHospitalet de Llobregat).

El treball es va iniciar amb una elaborada i complexa síntesi de nous anàlegs de tambjamines, en la qual es van caracteritzar totes les seves propietats químiques, entre les quals cal destacar el transport dʼanions (Cl- y NO3-). Seguidament, els investigadors van poder mostrar que els moviments dels anions desencadenaven una hiperpolarització de la membrana cel·lular únicament en cèl·lules canceroses, i induïen una diferenciació cel·lular. Aquesta diferenciació es va observar tant en CSC procedents de línies cel·lulars com en CSC procedents de pacients amb adenocarcinoma de pulmó. Finalment, els autors del treball van poder mostrar que aquests anàlegs de tambjamines desencadenaven la mort cel·lular de les CSC. «Aquest descobriment representa un avenç considerable per eradicar les CSC de la massa tumoral i amb això poder evitar la reaparició del tumor», conclou el Dr. Pérez Tomás.

En lʼestudi hi han participat els investigadors Vanessa Soto, Pilar Manuel i Ananda Rodilla, de lʼequip liderat per Ricardo Pérez Tomás, així com Roberto Quesada, de la Universitat de Burgos. També hi han col·laborat, entre dʼaltres, Francisco Ciruela, de la Facultat de Medicina de la UB-IDIBELL; Rosa Farràs, del Centre de Recerca Príncep Felip de València; Eloisa Jantus, de la Fundació de Recerca Hospital General Universitari de València; Thomas Knöpfel, de lʼImperial College de Londres, i Kristoffer Sahlholm, de lʼInstitut Karolinska dʼEstocolm.


Referència de lʼarticle:

Soto-Cerrato, V.; Manuel-Manresa, P.; Hernando, E.; Calabuig-Fariñas, S.; Martínez-Romero, A.; Fernández-Dueñas, V.; Sahlholm, K.; Knöpfel, T.; García-Valverde, M.; Rodilla, A. M.; Jantus-Lewintre, E.; Farràs, R.; Ciruela, F.; Pérez-Tomás, R., i Quesada, R. «Facilitated anion transport induces hyperpolarization of the cell membrane that triggers differentiation and cell death in cancer stem cell». Journal of the American Chemical Society (JACS), desembre de 2015. Doi: 10.1021/jacs.5b09970