LʼICCUB i la BGSMath, reconeguts com a unitats dʼexcel·lència María de Maeztu, i lʼIBEC, com a centre dʼexcel·lència Severo Ochoa

Lluís Garrido i Josep M. Paredes, director i director científic de l'ICCUB, respectivament.
Lluís Garrido i Josep M. Paredes, director i director científic de l'ICCUB, respectivament.
Recerca
(22/04/2015)

Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB), un institut de recerca propi de la UB, ha estat guardonat amb una distinció dʼunitat dʼexcel·lència María de Maeztu en la primera edició dʼaquesta convocatòria del Ministeri dʼEconomia i Competitivitat, dirigida a reconèixer lʼexcel·lència en estructures organitzatives dʼinvestigació ubicades sobretot a les universitats. Entre les sis unitats de recerca seleccionades en la nova modalitat María de Maeztu també hi ha el Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath), impulsat, entre dʼaltres, per la Facultat de Matemàtiques de la UB a través de lʼInstitut de Matemàtica (IMUB).

Lluís Garrido i Josep M. Paredes, director i director científic de l'ICCUB, respectivament.
Lluís Garrido i Josep M. Paredes, director i director científic de l'ICCUB, respectivament.
Recerca
22/04/2015

Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB), un institut de recerca propi de la UB, ha estat guardonat amb una distinció dʼunitat dʼexcel·lència María de Maeztu en la primera edició dʼaquesta convocatòria del Ministeri dʼEconomia i Competitivitat, dirigida a reconèixer lʼexcel·lència en estructures organitzatives dʼinvestigació ubicades sobretot a les universitats. Entre les sis unitats de recerca seleccionades en la nova modalitat María de Maeztu també hi ha el Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath), impulsat, entre dʼaltres, per la Facultat de Matemàtiques de la UB a través de lʼInstitut de Matemàtica (IMUB).

Així mateix, la Secretaria dʼEstat dʼR+D+i ha concedit dues noves acreditacions corresponents al Programa de Centres dʼExcel·lència Severo Ochoa. Entre els centres escollits, hi ha lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), participat per la UB, situat al Parc Científic de Barcelona (PCB) i dirigit pel catedràtic dʼElectrònica de la UB Josep Samitier. La Unitat de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB), del CSIC i amb seu també al PCB, ha estat guardonada amb una distinció Maria de Maeztu.

Les noves unitats María de Maeztu disposaran dʼun finançament de 500.000 euros anuals durant quatre anys. Són estructures de recerca estables sense personalitat jurídica pròpia que poden estar integrades per la totalitat o part de la plantilla de recerca dʼun centre, departament universitari o institut de recerca. En lʼavaluació hi han participat 115 científics internacionals de reconegut prestigi.

Per a més informació consulteu aquest enllaç.

 

Institut de Ciències del Cosmos de la UB

LʼInstitut de Ciències del Cosmos (ICCUB), que actualment dirigeix Lluís Garrido, catedràtic del Departament dʼEstructura i Constituents de Matèria, i del qual és director científic Josep M. Paredes, és un institut de recerca dedicat a la recerca fonamental en el camp de la cosmologia, així com a les aplicacions tecnològiques de les ciències del cosmos en general. Creat lʼany 2006, lʼICCUB té com a objectius potenciar el paper dels equips investigadors davant els reptes científics que es plantegen en lʼàmbit de la física del cosmos, i dotar-los de més visibilitat i projecció internacionals en projectes dʼavantguarda científica.

A més de deu investigadors ICREA, lʼICCUB, també agrupa bona part del professorat i els investigadors dels departaments dʼAstronomia i Meteorologia, dʼEstructura i Constituents de la Matèria, i de Física Fonamental, adscrits a la Facultat de Física, a més de personal investigador dʼaltres facultats.

L'ICCUB, té un paper destacat en la missió espacial Gaia de lʼAgència Espacial Europea, en la qual coordina lʼadquisició i reducció de dades. També participa en altres missions, com ara la Solar Orbiter.

En el camp dels acceleradors i detectors de partícules, lʼICCUB participa en lʼexperiment LHCb del Gran Col·lisionador dʼHadrons (LHC), ubicat a la seu de lʼOrganització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN), a Ginebra (Suïssa). Actualment, els investigadorstreballen en el disseny i la producció de millores de la nova etapa dʼaquest experiment.

També compta amb diversos investigadors vinculats a la col·laboració internacional Sloan Digital Sky Survey (SDSS-III), una de les més destacades en lʼestudi de lʼunivers llunyà. El Grup de Física de Partícules Experimental i el dʼAstrofísica dʼAltes Energies participen conjuntament en col·laboracions internacionals de gran abast, com ara els projectes amb els telescopis Magic i CTA, sobre detecció de fons de raigs gamma. 

Els investigadors de lʼICCUB també desenvolupen una gran tasca divulgativa tant en el camp de lʼastronomia i lʼastrofísica com en el de la física de partícules.