I Jornada sobre Horitzons Científics de les Ciències Socials i les Humanitats

La jornada és oberta a tota la comunitat universitària.
La jornada és oberta a tota la comunitat universitària.
Acadèmic
(17/03/2015)

El dimecres 18 de març, lʼAula Magna de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona acull la I Jornada sobre Horitzons Científics de les Ciències Socials i les Humanitats, un espai en què es vol fomentar el debat, la formació i lʼintercanvi dʼexperiències a lʼentorn de lʼimpacte, els indicadors, la transferència i la innovació en lʼàmbit de la recerca en ciències socials i humanitats (CSH). A més de les ponències dʼexperts externs i tallers, sʼhi presentaran els primers resultats del treball de la Comissió Tècnica de Valorització de la Recerca i la Transferència de Coneixement en CSH de la UB, formada per professorat investigador i tècnics especialitzats.

La jornada és oberta a tota la comunitat universitària.
La jornada és oberta a tota la comunitat universitària.
Acadèmic
17/03/2015

El dimecres 18 de març, lʼAula Magna de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona acull la I Jornada sobre Horitzons Científics de les Ciències Socials i les Humanitats, un espai en què es vol fomentar el debat, la formació i lʼintercanvi dʼexperiències a lʼentorn de lʼimpacte, els indicadors, la transferència i la innovació en lʼàmbit de la recerca en ciències socials i humanitats (CSH). A més de les ponències dʼexperts externs i tallers, sʼhi presentaran els primers resultats del treball de la Comissió Tècnica de Valorització de la Recerca i la Transferència de Coneixement en CSH de la UB, formada per professorat investigador i tècnics especialitzats.

La inauguració de la jornada serà a càrrec dʼEnric Canela, vicerector de Política Científica; Gaspar Coll, delegat del rector per a lʼImpuls Científic de les Humanitats i les Ciències Socials, i Carme Verdaguer, directora general de la Fundació Bosch i Gimpera. Entre els ponents convidats, destaquen, entre dʼaltres, David Pérez, professor del Departament dʼEconomia i dʼHistòria Econòmica de la UAB, i Guillermo Dorronsoro, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Deusto.

La jornada és oberta a tota la comunitat universitària, però adreçada especialment als agents implicats en la recerca en CSH: investigadors en formació, doctorands, personal docent vinculat als grups de recerca, responsables dels departaments, facultats, instituts i observatoris etc.

La inscripció, que és gratuïta, sʼha de fer mitjançant aquest enllaç.