El Clínic, Can Ruti i la UB col·laboren per encàrrec del Servei Català de la Salut en el desenvolupament de respiradors dʼemergència

 
 
Recerca
(30/03/2020)

Un equip format per professionals de lʼHospital Clínic, lʼHospital i Institut de Recerca Germans Trias i Pujol i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona donen suport científic i econòmic al desenvolupament de tres nous models de respiradors dʼemergència per tractar pacients afectats pel COVID-19. Es tracta de models de fàcil industrialització i eficients.

 
 
Recerca
30/03/2020

Un equip format per professionals de lʼHospital Clínic, lʼHospital i Institut de Recerca Germans Trias i Pujol i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona donen suport científic i econòmic al desenvolupament de tres nous models de respiradors dʼemergència per tractar pacients afectats pel COVID-19. Es tracta de models de fàcil industrialització i eficients.

La posada en marxa simultània dels tres models és fruit de lʼesforç de tots els actors implicats (empreses, hospitals, centres de recerca, universitat i administració). Gràcies a les donacions rebudes de particulars, empreses i entitats de la societat civil es pot continuar amb el desenvolupament i lʼescalatge industrial dels prototips.

Les iniciatives també compten amb lʼimpuls del Servei Català de la Salut, que està propiciant la incorporació dʼempreses i dona suport als centres per trobar aquest tipus de solucions. Els projectes que siguin aprovats s'estendran al conjunt del sistema tan aviat com sigui possible i atenent a criteris tècnics i de capacitat productiva. «En aquesta situació excepcional, la intel·ligència col·lectiva que es genera de posar molts agents a desenvolupar noves solucions ha de permetre superar amb èxit els reptes que afrontem en un temps record», destaca Xènia Acebes, directora de lʼÀrea Assistencial del Servei Català de la Salut.

 

Respiradors dʼemergència

Els tres dissenys tenen per objectiu ajudar a ventilar en situació dʼabsència de respiradors convencionals en pacients amb problemes respiratoris severs, com els provocats pel COVID-19. Els dispositius permeten controlar la freqüència respiratòria i altres paràmetres de manera constant i objectiva i proporcionen al pacient el suport vital que dʼaltra manera no tindria. Només es preveu fer-los servir de manera transitòria en situació dʼemergència i dʼabsència dʼun ventilador convencional disponible.

Els tres prototips ja estan passant les proves de validació amb simuladors, realitzades a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, al Campus Clínic, sota la supervisió de Josep M. Nicolás, especialista en medicina intensiva del Clínic i professor del Departament de Medicina de la UB; Ramon Farré, catedràtic de Fisiologia de la UB i cap del Grup de Biofísica Respiratòria i Bioenginyeria de lʼIDIBAPS, i Manel Puig, investigador de lʼInstitut de Recerca i Hospital Germans Trias i Pujol. Els models ara es troben en fase de validació en animals, proves que es duen a terme al Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCiB) de lʼInstitut de Recerca Germans Trias i Pujol, i durant els propers dies es faran proves controlades amb pacients, sota les autoritzacions pertinents dels comitès ètics corresponents.

«Estem contribuint a desenvolupar aparells de ventilació en absència de respiradors convencionals i aportem el nostre coneixement en la metodologia de creació i calibratge dels dispositius», assenyala Josep M. Nicolás. Per la seva banda, Ramon Farré destaca el treball de coordinació: «Estem treballant de manera coordinada diversos equips i institucions per aconseguir una màquina que ens permeti oferir al sistema sanitari una solució dʼemergència en la respiració assistida».

El doctor Manel Puig també remarca lʼesforç «extraordinari i coordinat», en què sʼha posat al servei de lʼemergència «tot el coneixement i lʼexperiència de molts agents de recerca del sistema català, per accelerar tots els processos, mantenint totes les garanties, i aconseguir totes les validacions per arribar als pacients de manera ràpida».

Finalment, David Priego, referent clínic de la Direcció dʼInnovació de lʼHospital Germans Trias i Pujol, destaca que «sʼha avançat molt en molt poc temps des dʼuna idea i diversos prototips fins a productes que poden ser reals i utilitzables en la pràctica clínica diària i escalable a nivell industrial». «Això ha estat possible —subratlla lʼexpert— gràcies al suport i lʼassessorament clínic dels nostres experts clínics en ventilació, com els doctors Marc Fabra, Hipòlit Pérez i Pilar Ricart, de la Unitat de Cures Intensives de lʼHospital Germans Trias i Pujol, i Martí Pons, de la Unitat de Cures Intensives de Sant Joan de Déu».

Un cop els prototips hagin passat totes les validacions, hauran de ser aprovats per lʼAgència Espanyola del Medicament, moment en el qual es podran començar a produir i distribuir a tot lʼEstat.

Els tres models són:

OxyGEN-IP, dissenyat per lʼempresa Protofy.xyz. És una solució de maquinari lliure (open hardware), en què els plànols i el programari estan disponibles gratuïtament, que automatitza un dispositiu AMBU perquè pugui funcionar de manera mecanitzada i autònoma. Permet controlar la freqüència respiratòria, el volum corrent i la ràtio inspiració/expiració de manera constant i objectiva. Les empreses col·laboradores de Protofy.xyz ja estan preparades per iniciar la producció de respiradors en massa durant els pròxims dies.

Respira, impulsat per GPA Innova, sʼadapta als respiradors manuals i els assisteix de manera automàtica i monitoritzada. Permet el control remot i en temps real de variables com la freqüència i el volum dʼaire i oxigen aportats al pacient. La utilització d'una estació de control permet gestionar fins a 20 dispositius de manera simultània mitjançant una xarxa wifi pròpia.

El tercer dispositiu es denomina DAR (Dispositiu Autònom de Respiració). Gas N2 ha dissenyat, desenvolupat i muntat un prototip de respiradors mecànics dʼintubació (VMI). Lʼequip assisteix en la respiració al pacient de manera invasiva. Es compon, entre altres elements industrials, dʼuna part pneumàtica i dʼinstrumentació, elèctrica i electrònica, programari de control de les variables de procés, monitorització en pantalla i alarmes visuals i sonores.

 

Una campanya de solidaritat

En els darrers dies sʼha rebut una gran quantitat de donacions per desenvolupar i produir els respiradors. Sense el suport de la societat civil això no seria possible. Només és gràcies a la implicació desinteressada de particulars, empreses, autònoms, entitats i administracions que ens trobem en aquesta fase de desenvolupament del projecte i es podrà finançar la producció dels equips que siguin necessaris. Totes les entitats implicades volen manifestar el seu agraïment per tot el suport rebut.

Josep M. Campistol, director general de lʼHospital Clínic i catedràtic del Departament de Medicina, destaca que «aquest és un projecte clau per fer front a la pandèmia del COVID-19 i que només podrà ser possible gràcies als nombrosos suports rebuts».