Homenatge al catedràtic Salvador Claramunt

Salvador Claramunt durant la seva intervenció.
Salvador Claramunt durant la seva intervenció.
(29/09/2014)

El dimarts 30 de setembre, el Paranimf  de la UB va acollir un homenatge al professor Salvador Claramunt, catedràtic dʼHistòria Medieval, Paleografia i Diplomàtica, amb motiu de la seva jubilació. En un acte presidit pel rector de la UB, Dídac Ramírez, hi van intervenir col·legues i antics alumnes del catedràtic, així com diversos càrrecs del món acadèmic. També es va presentar el llibre que ha editat Publicacions i Edicions de la UB com a homenatge a aquest docent, que ha impartit classes a la Universitat durant més de quaranta anys.

Salvador Claramunt durant la seva intervenció.
Salvador Claramunt durant la seva intervenció.
29/09/2014

El dimarts 30 de setembre, el Paranimf  de la UB va acollir un homenatge al professor Salvador Claramunt, catedràtic dʼHistòria Medieval, Paleografia i Diplomàtica, amb motiu de la seva jubilació. En un acte presidit pel rector de la UB, Dídac Ramírez, hi van intervenir col·legues i antics alumnes del catedràtic, així com diversos càrrecs del món acadèmic. També es va presentar el llibre que ha editat Publicacions i Edicions de la UB com a homenatge a aquest docent, que ha impartit classes a la Universitat durant més de quaranta anys.

El programa de lʼacte va incloure intervencions que van il·lustraran les diverses vessants de lʼactivitat de Claramunt. Hi van participar Ignasi Joaquim Baiges, director del Departament dʼHistòria Medieval, Paleografia i Diplomàtica; Victòria Agraz, antiga membre del PAS de la UB; Joaquim Fortino, coordinador de les Aules de la Gent Gran; Albert Estrada-Rius, antic alumne de Salvador Claramunt; Carlos Luis López-Rey, professor de Dret Civil de la UB i coordinador a Catalunya dels antics col·legials del Col·legi dʼEspanya a Bolonya; Gabriel Soler, monjo de lʼorde benedictí de Montserrat; Rosa Vila, coordinadora general dʼEstudis Hispànics de la UB; Carlos López; director de lʼArxiu de la Corona dʼAragó; Xavier Roigé, degà de la Facultat de Geografia i Història; i Lluís Calvo, director de la Institució Milà i Fontanals del CSIC. Aquest darrer va presentar el llibre Societat, cultura i món mediterrani a lʼedat mitjana. Recull dʼarticles, editat per la UB dins de la col·lecció Homenatges i que recull més de trenta articles científics publicats per Salvador Claramunt en revistes especialitzades. El catedràtic dʼHistòria Medieval de la Universitat de Màlaga José Enrique López va pronunciar la laudatio del catedràtic.

A més de la seva llarga carrera docent, Salvador Claramunt ha ocupat diversos càrrecs a la UB. Així, ha estat director del Departament dʼHistòria Medieval, degà de la Facultat de Geografia i Història, president de la Divisió I de Ciències Humanes i Socials, vicerector dʼActivitats i Promoció Cultural i vicerector encarregat de Relacions Internacionals. Al llarg de tots aquests anys, ha engegat múltiples projectes, alguns dels quals —com ara la creació de lʼOrquestra de la Universitat de Barcelona— són un referent a la Universitat.

Format com a medievalista a la Universitat de Barcelona i a Bolonya, Salvador Claramunt es va doctorar com a alumne del Reial Col·legi dʼEspanya a la Universitat de Bolonya, el 1969, amb la tesi La formazione del patrimonio del Colegio di Spagna s. XIV-XV. Al llarg de la seva vida acadèmica, ha treballat, entre altres temes, sobre lʼassistència als pobres a lʼedat mitjana, la història de Bizanci i, en general, la història de la cultura. Entre les seves recerques, destaquen especialment aquelles dedicades al món universitari medieval. Membre de lʼAcadèmia Nacional dʼHistòria de lʼArgentina i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de la Història dʼEspanya, ha estat guardonat amb la Gran Creu dʼAlfons X el Savi i nomenat Commendatore de la República dʼItàlia. Ha estat president de la Societat Espanyola dʼEstudis Medievals i, en el moment de la seva jubilació, és director de la revista Acta Historica et Archæologica Mediævalia, director dʼEstudis Hispànics i president de la Comissió Permanent dels Congressos dʼHistòria de la Corona dʼAragó.