Els genetistes David Bueno i Gemma Marfany, premiats per la seva tasca de divulgació

David Bueno.
David Bueno.
Institucional
(07/03/2019)

Els genetistes David Bueno i Gemma Marfany són els guanyadors ex aequo de la VI Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social a les millors activitats de divulgació científica i humanística. Aquest premi té com a objectiu fomentar la difusió de lʼactivitat científica i el coneixement al conjunt de la societat.

David Bueno.
David Bueno.
Institucional
07/03/2019

Els genetistes David Bueno i Gemma Marfany són els guanyadors ex aequo de la VI Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social a les millors activitats de divulgació científica i humanística. Aquest premi té com a objectiu fomentar la difusió de lʼactivitat científica i el coneixement al conjunt de la societat.

David Bueno és professor del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB. La seva trajectòria sʼha desenvolupat principalment a Barcelona i Oxford. Duu a terme una important tasca de divulgació i socialització de la ciència a través dʼarticles, llibres i programes audiovisuals a diferents mitjans de comunicació. Per exemple, fa col·laboracions periòdiques als diaris Ara i El Punt Avui, així com a Ràdio 4 i a TV3. Ha publicat disset llibres de divulgació, una novel·la per acostar la biologia als joves i prop de 500 articles periodístics. També ha col·laborat en diverses obres enciclopèdiques, com la Gran Enciclopèdia Catalana i la Història Natural dels Països Catalans, i ha estat el director científic de lʼAtles dels Ecosistemes dels Països Catalans, del Grup Enciclopèdia Catalana. És director i editor de la col·lecció de llibres de divulgació científica Catàlisi, dʼEdicions de la Universitat de Barcelona, una iniciativa editorial dirigida a exposar, dʼuna manera divulgativa i alhora rigorosa, un ampli ventall de temàtiques de la ciència actual.

David Bueno és coautor dʼuna seixantena dʼarticles científics i participa o ha participat en més de quinze projectes de recerca. Les seves principals línies de recerca són la composició, funció i control homeostàtic del fluid cerebroespinal embrionari en el desenvolupament del sistema nerviós central (SNC) dels vertebrats, i lʼaplicació de la neurociència en la millora dels sistemes educatius (neuroeducació).

Gemma Marfany també és professora del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB. Ha publicat diversos llibres de divulgació científica sobre ADN forense i genètica de l'envelliment, i ha participat en programes de televisió i de ràdio i en nombroses entrevistes per a diaris. Actualment té una secció setmanal al digital El Nacional, on publica articles de divulgació sobre avenços científics amb un gran ressò mediàtic. També fa contribucions a la revista Mètode i imparteix conferències divulgatives a instituts i escoles sobre temes de recerca, participa en cinefòrums i impulsa altres activitats de divulgació.

La trajectòria científica i acadèmica de Gemma Marfany sʼha desenvolupat a Barcelona, Edimburg i Oxford. Actualment, dirigeix un grup de recerca a la UB de genètica molecular humana sobre gens que causen ceguesa hereditària i és la cap de la Unitat U718 del Centre dʼInvestigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares (CIBERER). També és membre de lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB), de lʼObservatori de Bioètica i Dret i de la Comissió de Bioètica de la UB. Té més de 85 publicacions, ha dirigit onze tesis doctorals i nombrosos treballs de màster i de final de grau. El 2018 va cofundar una spin-off de diagnòstic genètic de malalties genètiques oculars, DBGen.

Les distincions es lliuraran en un acte públic el 2 d'abril a l'Aula Magna de l'Edifici Històric.