Gaspar Rosselló i Manel Viader assumeixen les competències dʼEstudiants i Política Lingüística, respectivament

D'esquerra a dreta, Gaspar Rosselló, Gemma Fonrodona i Manel Viader.
D'esquerra a dreta, Gaspar Rosselló, Gemma Fonrodona i Manel Viader.
Institucional
(07/04/2015)

Aquest matí, els vicerectors de la UB Gaspar Rosselló i Manel Viader han assumit les competències del Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística, fins ara en mans de Gemma Fonrodona. Dʼaquesta manera, Rosselló passa a ser vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat, i Manel Viader ho serà de Política Docent i Lingüística. Tot i que el gruix de les competències que tenia assignades la Dra. Fonrodona quedarà distribuït principalment entre els dos vicerectorats esmentats, la Universitat Saludable dependrà, dʼara endavant, del Comissionat per a Desenvolupament Social i Envelliment, mentre que el Servei dʼEsports i els col·legis majors seran responsabilitat del Vicerectorat del Grup UB, TIC i Serveis Comuns.

 

D'esquerra a dreta, Gaspar Rosselló, Gemma Fonrodona i Manel Viader.
D'esquerra a dreta, Gaspar Rosselló, Gemma Fonrodona i Manel Viader.
Institucional
07/04/2015

Aquest matí, els vicerectors de la UB Gaspar Rosselló i Manel Viader han assumit les competències del Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística, fins ara en mans de Gemma Fonrodona. Dʼaquesta manera, Rosselló passa a ser vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat, i Manel Viader ho serà de Política Docent i Lingüística. Tot i que el gruix de les competències que tenia assignades la Dra. Fonrodona quedarà distribuït principalment entre els dos vicerectorats esmentats, la Universitat Saludable dependrà, dʼara endavant, del Comissionat per a Desenvolupament Social i Envelliment, mentre que el Servei dʼEsports i els col·legis majors seran responsabilitat del Vicerectorat del Grup UB, TIC i Serveis Comuns.

 

Gemma Fonrodona deixa el càrrec per jubilació

Gemma Fonrodona, que ha estat vicerectora dʼEstudiants i Política Lingüística des de lʼany 2008, deixa el càrrec per jubilació anticipada per decisió pròpia. El rector li ha agraït la seva implicació en una etapa que ha suposat importants canvis per als estudiants i també li ha reconegut els serveis prestats a la institució.

Fonrodona ha estat durant més de vint anys professora titular del Departament de Química Analítica de la UB. Durant la seva etapa a la Facultat de Química, va participar en la creació de lʼactivitat Fem Química al Laboratori i va ser membre del grups dʼinnovació docent reconeguts Química a la Interfície entre el Batxillerat i la Universitat, i Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut. També ha col·laborat en la redacció dʼobres especialitzades i és autora de textos i quaderns docents. Abans de ser nomenada vicerectora dʼEstudiants i Política Lingüística, havia ocupat diversos càrrecs acadèmics; en concret, va ser secretària del Consell dʼEstudis de Química (2000-2003) i cap dʼestudis de lʼensenyament de Química (2003-2008).

Durant el seu mandat, la vicerectora Fonrodona ha endegat projectes originals i pioners en lʼàmbit universitari, com ara el projecte Studia, lʼObservatori de lʼEstudiant, el programa bkUB, la Universitat Saludable i el gestor integral de pràctiques externes GIPE, entre dʼaltres. Fonrodona fa un balanç positiu dels anys al capdavant del vicerectorat, per bé que «hagin estat anys complicats econòmicament i socialment, en què els estudiants, com a part central de la vida universitària, han estat sotmesos a canvis substancials, alguns per bé i dʼaltres no». Així mateix, assegura que ha procurat servir els interessos generals de lʼalumnat, «amb encerts i amb errors, però sempre pensant en ells, des del respecte i la més gran consideració a aquest col·lectiu com a persones individuals, responsables i lliures».