FLOODUP, una aplicació mòbil de ciència ciutadana sobre inundacions

Inundació del riu Ebre a Amposta (Foto: Andrea Baeder).
Inundació del riu Ebre a Amposta (Foto: Andrea Baeder).
Recerca
(21/01/2016)

Els aficionats a la meteorologia han tingut un paper destacat en el desenvolupament dʼaquesta disciplina al llarg de la història. Gràcies a la constància i al rigor dʼobservadors i aficionats, es pot disposar de sèries llargues i dʼuna informació bàsica per conèixer el clima i com han evolucionat. El Grup dʼAnàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses(GAMA) de la Universitat de Barcelona ha adaptat aquesta participació ciutadana a les noves tecnologies i ha desenvolupat FLOODUP, una aplicació per a mòbils amb què es pot aprendre i compartir informació sobre les inundacions i els seus efectes. En el projecte també hi han participat investigadors de lʼObservatori de lʼEbre (URL-CSIC) i de la Universitat Politècnica de Madrid.

Inundació del riu Ebre a Amposta (Foto: Andrea Baeder).
Inundació del riu Ebre a Amposta (Foto: Andrea Baeder).
Recerca
21/01/2016

Els aficionats a la meteorologia han tingut un paper destacat en el desenvolupament dʼaquesta disciplina al llarg de la història. Gràcies a la constància i al rigor dʼobservadors i aficionats, es pot disposar de sèries llargues i dʼuna informació bàsica per conèixer el clima i com han evolucionat. El Grup dʼAnàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses(GAMA) de la Universitat de Barcelona ha adaptat aquesta participació ciutadana a les noves tecnologies i ha desenvolupat FLOODUP, una aplicació per a mòbils amb què es pot aprendre i compartir informació sobre les inundacions i els seus efectes. En el projecte també hi han participat investigadors de lʼObservatori de lʼEbre (URL-CSIC) i de la Universitat Politècnica de Madrid.

«El projecte FLOODUP té com a objectius promocionar el coneixement sobre les inundacions i a la vegada facilitar als ciutadans eines per col·laborar en la recerca científica i millorar la prevenció davant dʼaquests fenòmens atmosfèrics», explica Maria del Carme Llasat, professora del Departament dʼAstronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona i coordinadora del projecte.

 

Lʼaplicació es troba disponible en tres idiomes (català, castellà i anglès) i es pot descarregar en les plataformes Google Play i Apple Store. Lʼeina permet a lʼusuari geolocalitzar-se i compartir imatges sobre diferents aspectes relacionats amb les inundacions i les fortes pluges, tant actuals com històriques. «Quan té lloc un fenomen dʼaquest tipus, no disposem de la informació de cada indret i no podem fer un mapatge complet dels efectes que tindrà. Si amb aquesta aplicació aconseguim informació de totes les zones afectades, podrem analitzar millor els fenòmens i els seus impactes. Així mateix, les fotografies dʼinundacions passades o dels seus efectes, ens permeten reconstruir episodis», explica la investigadora.

Una eina de prevenció i autoprotecció

Les imatges compartides pels usuaris es poden visualitzar en un mapa a la mateixa aplicació o al web del projecte, classificades amb colors segons el contingut. Així, a més de les imatges dʼinundacions, es poden enviar fotos dʼaltres fenòmens —pluja, calamarsa, llamps o esllavissades—, i també imatges de zones vulnerables en cas dʼinundació, com per exemple una construcció enmig dʼuna riera o una claveguera en mal estat. «No podem controlar tots els punts negres dʼinundacions, però FLOODUP ens pot servir per avisar de males pràctiques i augmentar lʼautoprotecció de les persones», assenyala la investigadora.

En aquest sentit, lʼaplicació també té un apartat didàctic amb explicacions sobre les inundacions, les seves causes i com es classifiquen, i altres informacions pràctiques com ara mesures de prevenció i dʼactuació en cas de trobar-se enmig dʼun fenomen dʼaquest tipus.

El projecte té el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) - Ministeri dʼEconomia i Competitivitat.