Facultat de Ciències de la Terra i Facultat de Matemàtiques i Informàtica: noves denominacions per als reptes de futur

La Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona passa ara a denominar-se Facultat de Ciències de la Terra.
La Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona passa ara a denominar-se Facultat de Ciències de la Terra.
Institucional
(07/10/2016)

La Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona passa ara a denominar-se Facultat de Ciències de la Terra, dʼacord amb lʼOrdre EMC/252/2016, de 22 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per autoritzar el canvi de denominació dʼaquest centre de la Universitat de Barcelona. El nom de Facultat de Ciències de la Terra té per objectiu visualitzar de manera global la realitat acadèmica del centre i el conjunt de les activitats de docència, recerca i transferència del coneixement que sʼhi duen a terme, que van més enllà del camp estricte del que es considera la Geologia.

 

La Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona passa ara a denominar-se Facultat de Ciències de la Terra.
La Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona passa ara a denominar-se Facultat de Ciències de la Terra.
Institucional
07/10/2016

La Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona passa ara a denominar-se Facultat de Ciències de la Terra, dʼacord amb lʼOrdre EMC/252/2016, de 22 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per autoritzar el canvi de denominació dʼaquest centre de la Universitat de Barcelona. El nom de Facultat de Ciències de la Terra té per objectiu visualitzar de manera global la realitat acadèmica del centre i el conjunt de les activitats de docència, recerca i transferència del coneixement que sʼhi duen a terme, que van més enllà del camp estricte del que es considera la Geologia.

 

 

La Facultat, creada lʼany 1974, va traslladar-se el 1988 de lʼEdifici Històric a lʼedifici actual, al campus de la Diagonal Portal del Coneixement. Sʼhi imparteixen tres ensenyaments de grau: Geologia, Enginyeria Geològica (en col·laboració amb la UPC) i Ciències del Mar. Els graus de Geologia i dʼEnginyeria Geològica, amb una llarga tradició, són ensenyaments de prestigi ben valorats en lʼentorn nacional i internacional i tenen continuïtat en tres màsters universitaris: Geologia i Geofísica de Reservoris, Recursos Minerals i Riscos Geològics i Ciència i Gestió Integral de lʼAigua.

 

 

El grau de Ciències del Mar és pioner a les universitats catalanes i va ser una de les principals novetats acadèmiques de la UB per al curs 2015-2016. Sʼimparteix en estreta col·laboració amb la Facultat de Biologia, i també amb les de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, Física, Dret, i Economia i Empresa de la UB, a més de la UPC. Aquest grau representa la consolidació i estructuració definitiva dels estudis de Ciències del Mar a Catalunya, després de trenta anys de programa de doctorat de Ciències del Mar i de gairebé deu anys de màster dʼOceanografia i Gestió del Medi Marí.

 

 

Facultat de Matemàtiques i Informàtica des del proppassat mes de juliol

 

 

Al seu torn, la Facultat de Matemàtiques té ara la denominació de Facultat de Matemàtiques i Informàtica, arran de la publicació de lʼOrdre EMC/210/2016, de 20 de juliol, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La Universitat de Barcelona va sol·licitar el canvi de denominació per tal de projectar el doble vessant de la Facultat, que a més dʼincloure els estudis de Matemàtiques, també ha consolidat la docència, la recerca, i lʼimpuls de projectes transversals en les àrees de Ciències de la Computació i Llenguatges i Sistemes Informàtics.

 

 

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica, que està situada a lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona, ofereix el grau de Matemàtiques i el grau dʼEnginyeria Informàtica, els dobles graus de Matemàtiques i dʼEnginyeria Informàtica, Matemàtiques i Física, i Matemàtiques i Administració i Direcció dʼEmpreses, a més del màster de Matemàtica Avançada i el màster de Fonaments de la Ciència de Dades.