Experts europeus repensen lʼimpacte de la recerca en ciències socials i humanitats a Can Jaumandreu

La trobada aplega vint-i-cinc membres del projecte, de dotze països europeus, a més de membres de la indústria, dels governs i d’entitats socials.
La trobada aplega vint-i-cinc membres del projecte, de dotze països europeus, a més de membres de la indústria, dels governs i d’entitats socials.
Recerca
(07/09/2017)

Aquesta setmana el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB acull la quarta reunió oficial del projecte europeu ACCOMPLISSH, del programa Horitzó 2020, centrat en lʼimpacte social de la recerca que es duu a terme en els camps de les ciències socials i les humanitats. La trobada, que té lloc a Can Jaumandreu, aplega vint-i-cinc membres del projecte, de dotze països europeus, a més de membres de la indústria, dels governs i dʼentitats socials. El Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB és una seu important per al projecte ACCOMPLISSH i nʼacollirà la sessió de cloenda el 2019.

La trobada aplega vint-i-cinc membres del projecte, de dotze països europeus, a més de membres de la indústria, dels governs i d’entitats socials.
La trobada aplega vint-i-cinc membres del projecte, de dotze països europeus, a més de membres de la indústria, dels governs i d’entitats socials.
Recerca
07/09/2017

Aquesta setmana el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB acull la quarta reunió oficial del projecte europeu ACCOMPLISSH, del programa Horitzó 2020, centrat en lʼimpacte social de la recerca que es duu a terme en els camps de les ciències socials i les humanitats. La trobada, que té lloc a Can Jaumandreu, aplega vint-i-cinc membres del projecte, de dotze països europeus, a més de membres de la indústria, dels governs i dʼentitats socials. El Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB és una seu important per al projecte ACCOMPLISSH i nʼacollirà la sessió de cloenda el 2019.

Després dʼuna jornada de treball en format de taller durant la tarda del dia 6, avui, 7 de setembre, té lloc el Comitè Directiu del projecte. Lʼinici de la reunió ha estat precedit per un acte de benvinguda institucional que ha presidit la vicerectora d'Igualtat i Acció Social de la UB, Maite Vilalta, acompanyada de la directora de lʼOficina de Societat Sostenible de la Universitat de Groningen i coordinadora del projecte, Sharon Smit, i de la investigadora principal i coordinadora de lʼequip ACCOMPLISSH UB, Núria Serrat. Entre els encàrrecs assignats a la UB en aquest projecte destaca la coordinació de lʼactivitat de divulgació, que realitza juntament amb la Universitat de Tallinn. A més de membres del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, el grup dʼACCOMPLISSH UB també té investigadors del Grup de Recerca de Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP), de la Facultat dʼEducació.


Durant la seva intervenció, Maite Vilalta ha destacat el valor del projecte ACCOMPLISSH com una de les iniciatives que visibilitza el compromís de la UB amb la revalorització del coneixement que es genera en els àmbits de les ciències socials i les humanitats per enfortir el posicionament dʼaquestes disciplines i la seva capacitat de generar impacte. Aquest compromís també es fa evident amb la participació dʼuna estructura com el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, que, tal com ha recordat la vicerectora, es tracta dʼun dels únics espais existents a Europa que pot actuar com a hub per a la innovació, la transferència de coneixement i la recerca i formació transversal i interdisciplinària en ciències socials i humanitats. 


Núria Serrat ha reflexionat sobre lʼexperiència de participar en aquest projecte, i ha destacat les activitats de col·laboració de lʼequip de la UB amb agents socials de Catalunya. En aquest sentit, ha esmentat que ja sʼhi han involucrat la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, lʼEscola dʼAdministració Pública de Catalunya, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Bancària la Caixa i Barcelona Activa. També ha apuntat que el projecte no només reforça les vies de col·laboració existents amb els agents socials sinó que nʼobre de noves i amplia les possibilitats de generar projectes conjunts. En la seva intervenció també ha valorat el taller de comunicació del dia anterior, organitzat pels equips de la universitat de Tallinn i de la UB, com a coordinadors de lʼactivitat de divulgació vinculada al projecte.


Sharon Smit ha recordat el sentit dʼun projecte europeu com ACCOMPLISSH en el context actual, en què les societats globals han dʼafrontar problemes complexos. Ha enumerat alguns dʼaquests reptes, com ara el canvi tecnològic, la sostenibilitat, la governança, la diversitat o la desigualtat. Per trobar respostes a aquestes realitats, Smit destaca els processos de cocreació i col·laboració entre la universitat, la indústria, lʼadministració pública i el tercer sector, des de la vessant de les humanitats i les ciències socials.
Aquest acte de benvinguda ha donat pas a lʼinici del plenari del Comitè Directiu dʼACCOMPLISSH. Com a temes principals dʼaquesta reunió hi ha la posada en comú dels avenços en les línies dʼacció que coordina cada universitat, així com lʼanàlisi detallada dels processos dʼinteracció amb els agents socials implicats en el projecte. Al final de la jornada està previst que els assistents puguin visitar les instal·lacions de Can Jaumandreu i conèixer de prop un cas pràctic dʼimpacte social, a través de lʼexperiència del Taller dʼEscultures Sonores Baschet de la UB, que presentarà el professor Martí Ruiz.


ACCOMPLISH, que respon a lʼacrònim Accelerate co-creation by setting up a multi-actor platform for impact from Social Sciences and Humanities, té el repte dʼinnovar en el concepte de valorització de la recerca en lʼàmbit de les ciències socials. Per assolir aquesta meta es treballa amb actors socials —els potencials usuaris de la recerca— des dʼun plantejament de cocreació, entesa com una creativitat col·laborativa, de manera que el procés dʼinnovació es fa conjuntament amb els diversos actors socials. Tot això en el marc de lʼanomenada quàdruple hèlix (universitats, sector privat, sector públic i tercer sector).


La trobada a Barcelona té lloc just després de superar la meitat dels trenta-sis mesos dʼACCOMPLISSH, que va començar el març del 2016. Actualment, sʼestà treballant per desenvolupar la informació que aporten alguns dels resultats inicials del projecte. Aquests resultats són fruit dels primers treballs de tipus bibliogràfic i dʼentrevistes grupals amb agents socials de la xarxa dʼentitats que col·laboren amb cadascuna de les universitats europees participants. També sʼestan recollint noves dades i organitzant activitats que han de permetre seguir generant entorns i eines dʼintercanvi entre lʼacadèmia i els agents socials.