El projecte europeu UNI-ECO llança el desafiament «Reptes verds» per a una universitat més sostenible

 
 
Institucional
(19/03/2021)

El projecte europeu UNI-ECO, del qual forma part la UB, llança la campanya «Reptes verds: per un campus més sostenible». La iniciativa sʼadreça a les persones de la comunitat universitària que vulguin contribuir a construir la universitat sostenible del demà. Participar-hi és molt senzill: només cal formar equip, triar un repte entre els que es proposen al web del projecte i enviar la proposta per crear un campus més sostenible.

 

 
 
Institucional
19/03/2021

El projecte europeu UNI-ECO, del qual forma part la UB, llança la campanya «Reptes verds: per un campus més sostenible». La iniciativa sʼadreça a les persones de la comunitat universitària que vulguin contribuir a construir la universitat sostenible del demà. Participar-hi és molt senzill: només cal formar equip, triar un repte entre els que es proposen al web del projecte i enviar la proposta per crear un campus més sostenible.

 

Les universitats tenen un paper important en la transició de la societat cap a una vida més sostenible. En aquest context, neix el projecte interuniversitari Erasmus+ UNI-ECO, que proposa desenvolupar eines pràctiques i col·laboratives per a la innovació en sostenibilitat a la universitat. En el projecte hi participen tots els centres que integren lʼaliança CHARM-EU: la Universitat de Montpeller, que coordina la iniciativa, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Universitat dʼUtrecht, la Universitat Eötvös Loránd de Budapest i el Trinity College de Dublín. El projecte UNI-ECO respon a la necessitat de canviar els nostres estils de vida i mètodes de producció per reduir lʼimpacte negatiu de les activitats humanes sobre el medi ambient.

Com sʼhi pot participar

El primer pas és crear un equip de dues a cinc persones. Després, a través de la plataforma en línia dʼUNI-ECO, podeu proposar un projecte que contribueixi a fer més sostenible el vostre campus dins dʼun dels reptes proposats:

  • Residus zero: quina pràctica podria acostar el teu campus als residus zero?
  • Biodiversitat: quines mesures es poden prendre per protegir i desenvolupar biodiversitat al teu campus?
  • Transport: com es pot reduir la petjada de carboni relacionada amb el transport a la universitat?
  • Aliments: quina pràctica reduiria la petjada mediambiental relacionada amb lʼalimentació a la universitat (restaurants universitaris, empreses de servei dʼàpats, menjar personal, etc.)?

Les propostes de projectes es poden enviar mitjançant aquest formulari de sol·licitud, abans de lʼ11 dʼabril.

Un dia més tard, el comitè de selecció de la UB es reunirà per triar els cinc millors projectes, que rebran un ajut econòmic per desenvolupar la idea. Finalment, aquest mateix comitè es tornarà a reunir el 15 de juliol per seleccionar el projecte guanyador de la UB.

Lʼequip que resulti guanyador tindrà lʼoportunitat de presentar el seu projecte a lʼescola dʼestiu dʼUNI-ECO a Dublín, al mes de juliol, una oportunitat única per treballar en un context europeu.

Més informació, a la plataforma UNI-ECO.