Europa impulsa la ciència ciutadana

Nou projecte de ciència ciutadana per promoure la creativitat, la cultura científica i la innovació a tot Europa.
Nou projecte de ciència ciutadana per promoure la creativitat, la cultura científica i la innovació a tot Europa.
Recerca
(30/09/2016)

Finançat pel programa de Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia (COST), s'ha posat en marxa el Grup de Treball de Ciència Ciutadana, en què participen més de 130 investigadors de 31 països amb l'objectiu de promoure la creativitat, la cultura científica i la innovació a tot Europa. El node espanyol d'aquest projecte està representat pels investigadors Josep Perelló, de la Universitat de Barcelona, i Fermín Serrano, de la Fundació Ibercivis.

Nou projecte de ciència ciutadana per promoure la creativitat, la cultura científica i la innovació a tot Europa.
Nou projecte de ciència ciutadana per promoure la creativitat, la cultura científica i la innovació a tot Europa.
Recerca
30/09/2016

Finançat pel programa de Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia (COST), s'ha posat en marxa el Grup de Treball de Ciència Ciutadana, en què participen més de 130 investigadors de 31 països amb l'objectiu de promoure la creativitat, la cultura científica i la innovació a tot Europa. El node espanyol d'aquest projecte està representat pels investigadors Josep Perelló, de la Universitat de Barcelona, i Fermín Serrano, de la Fundació Ibercivis.

Amb aquesta acció COST es vol aglutinar les capacitats de tot Europa per investigar i ampliar l'impacte de l'activitat científica, educativa i política. Així mateix, el projecte es proposa fer arribar els resultats cívics de la ciència ciutadana a les parts interessades de tots els sectors implicats: des de polítics i organitzacions culturals i socials, fins a investigadors. En definitiva, la idea és proporcionar les eines necessàries per mesurar el potencial de la ciència ciutadana com a facilitadora de la innovació social i la transició socioecològica.

La raó principal per a aquest tipus d'acció es troba en l'augment d'iniciatives al voltant de la ciència ciutadana: tant el públic general com els investigadors comencen a veure les possibilitats de les noves tecnologies, que els permeten registrar l'entorn i compartir i interpretar de manera col·lectiva les dades i els coneixements obtinguts.

Donada la transdisciplinarietat de la ciència ciutadana, l'acció es beneficiarà de les diferents contribucions i perspectives d'una gamma variada de disciplines i cultures de recerca. D'altra banda, el projecte proporcionarà un mitjà ideal per intercanviar coneixements i permetrà integrar millor activitats independents a escala europea i internacional. Entre aquestes activitats, per exemple, es troba l'organització d'una escola d'estiu anual sobre ciència ciutadana, a càrrec d'un grup de treball dirigit per Josep Perelló, líder del Grup de Recerca Open Systems de la Universitat de Barcelona.

Més informació