Estudiosos de la UB investiguen la llegenda del Timbaler del Bruc

La investigació situa el Timbaler del Bruc sota el coll de les Torres de Can Maçana, a tocar del massís de Montserrat.
La investigació situa el Timbaler del Bruc sota el coll de les Torres de Can Maçana, a tocar del massís de Montserrat.
Recerca
(06/08/2013)

Un grup dʼinvestigadors de la Facultat de Belles Arts de la UB creu haver localitzat lʼindret on el Timbaler del Bruc va fer sonar el tambor que, segons la llegenda, va originar la fugida de la tropa francesa cap a Barcelona, durant les batalles del 6 de juny del 1808 en el marc de la Guerra del Francès. La investigació situa aquest indret sota el coll de les Torres de Can Maçana, a tocar del massís de Montserrat. Ara la recerca es completarà amb un ampli estudi sonor de la zona per determinar la influència real del so del tambor en la batalla.

La investigació situa el Timbaler del Bruc sota el coll de les Torres de Can Maçana, a tocar del massís de Montserrat.
La investigació situa el Timbaler del Bruc sota el coll de les Torres de Can Maçana, a tocar del massís de Montserrat.
Recerca
06/08/2013

Un grup dʼinvestigadors de la Facultat de Belles Arts de la UB creu haver localitzat lʼindret on el Timbaler del Bruc va fer sonar el tambor que, segons la llegenda, va originar la fugida de la tropa francesa cap a Barcelona, durant les batalles del 6 de juny del 1808 en el marc de la Guerra del Francès. La investigació situa aquest indret sota el coll de les Torres de Can Maçana, a tocar del massís de Montserrat. Ara la recerca es completarà amb un ampli estudi sonor de la zona per determinar la influència real del so del tambor en la batalla.

 
La investigació, que sʼha desenvolupat en el marc del màster de Creació Artística: Realismes i Entorns de la UB, està dirigida per lʼartista i historiador Marc Sellarès, especialista en les batalles del Bruc del 1808, i té el suport dʼun grup de recerca sonora de la Facultat de Belles Arts de la UB, dirigit pel doctorand en Arqueologia Sonora Experimental Vicent Matamoros i el catedràtic dʼArt Sonor Josep Cerdà.
 
El 2 de juny passat, al coll de Can Maçana, al municipi del Bruc (Anoia), es va dur a terme, en el marc de la Festa del Timbaler que commemora la famosa batalla, la recreació del so del timbal del Bruc des de lʼindret on es va tocar ara fa 205 anys. A partir d'aquí, els experts analitzaran les dades recopilades per determinar si la llegenda està fonamentada o no en fets reals relacionats amb lʼacústica de la zona.
 
Anàlisi de la batalla
 
«Vaig començar aquesta recerca per fer realitat el somni dʼinfantesa de trobar lʼescenari de les batalles del Bruc on de petit mʼimaginava un camp de batalla ple dʼespases i escuts», explica lʼartista i historiador Marc Sellarès. Durant set anys, ha dut a terme una extensa recerca sobre el terreny i en arxius i biblioteques, a més d'entrevistar desenes de veïns del poble de la zona per aconseguir informació oral inèdita.
 
Sellarès explica: «En analitzar la batalla a partir de tota la informació que he recopilat dels moviments de les tropes, del lloc i del moment en què van fer el contracop, he pogut determinar amb força precisió lʼindret des dʼon el Timbaler podia haver tocat mentre els seus companys saltaven damunt els soldats que esperaven en un collet». Segons explica la llegenda, el repic del timbal hauria foragitat els soldats francesos perquè creien que eren atacats per lʼexèrcit espanyol, que sʼhauria unit a les forces dels sometents.
 
Lʼorografia del terreny assenyala que el turó del collet de les Torres és, «per lògica», lʼúnic punt des dʼon els sometents (que arribaven rearmats de Sallent i Santpedor) van poder iniciar el contraatac sobre els soldats francesos. I afegeix: «Un altre accés a la zona hauria fet visibles els sometents i no hauria permès lʼatac sorpresa sobre uns soldats francesos que estaven custodiant una zona determinada, i que va ser on es va començar la reconquesta dʼaquesta batalla». És la hipòtesi a què apunta la investigació, partint de la base que el Timbaler realment va existir: «Hi ha documents que en parlen», diu Sellarès, i esmenta com a exemple una notícia del Diario de Manresa del 29 de novembre del 1808, referent a una festa de Santpedor, «on diu que va desfilar el famós tambor del Bruc», explica Sellarès.
 
Recreació acústica del Timbal del Bruc
 
El proper pas en la recerca se centra a mesurar lʼàrea dʼinfluència del so del timbal, si realment sʼhauria pogut sentir des dels punts on hi havia situades les tropes franceses, i fins a quin punt lʼorografia nʼhauria multiplicat lʼefecte. En paraules de Sellarès, la idea final del projecte és determinar «si el so del timbal que ressonava contra les roques de Montserrat es va amplificar per efecte de lʼeco (semblaven més tambors), i va fer creure als francesos que venia tropa reglada; per la qual cosa van fugir precipitadament cap a Barcelona».
 
Les primeres proves es van fer al maig, i bàsicament es van limitar en una primera presa de contacte de les localitzacions. Es van formar diversos grups, equipats amb aparells de microfonia ambiental, mesuradors de decibels i càmeres de gravació. Un dels equips portava un timbal que es feia sonar des del punt indicat al coll de les Torres, mentre que els altres grups recorrien les zones de batalla, especialment els indrets on fa 205 anys sʼhaurien situat els soldats francesos.
 
Hi va haver diversos dies de proves (fins i tot de nit, per evitar la intensa contaminació acústica dʼalgunes zones) per poder comparar el so en diferents condicions atmosfèriques i disposar del màxim de referències que sʼajustessin a les del dia de la batalla. I el 2 de juny, coincidint amb la Festa del Timbaler, en un desplegament encara més gran, es va fer la recreació acústica del Timbal del Bruc. «Mesurem el so als indrets on sabem que hi havia tropes franceses en el moment dʼiniciar lʼatac, les comparem i estudiem quines possibilitats té la llegenda dʼajustar-se a la realitat», explica Sellarès. I avança: «Els primers resultats ens fan ser prudentment optimistes, ja que el ressò del timbal lʼhem sentit des dʼalguns punts».
 
De lʼestudi a la recreació virtual de la batalla
 
Lʼestudi sobre la possible ubicació del Timbaler és només una part del projecte que vol dur a terme Sellarès. Està a punt de publicar un llibre sobre la batalla, i en un futur també en vol impulsar una recreació virtual, un joc dʼordinador i una pel·lícula.
 
Més informació al blog del projecte.