Estudien una de les col·leccions de colorants minerals més àmplies de lʼèpoca paleolítica

Imatges de peces estudiades i del jaciment.  Foto: Rosso et al.
Imatges de peces estudiades i del jaciment. Foto: Rosso et al.
Recerca
(24/05/2017)

Lʼús de colorants és un indici important per saber el nivell de complexitat social de les societats prehistòriques. Una recerca publicada a la revista PLOS ONE ha analitzat quaranta quilos de colorant mineral corresponents al jaciment de la cova de Porc-Epic, a Etiòpia, amb uns 40.000 anys dʼantiguitat. Es tracta dʼuna de les col·leccions més àmplies dʼaquest tipus trobades en un jaciment paleolític, i comprèn un període de 4.500 anys, a més dʼestar situada en una àrea considerada clau per a lʼorigen de lʼHomo sapiens, com és lʼÀfrica oriental. «La recerca ha demostrat que les poblacions estudiades van fer servir aquest material de manera continuada durant milers dʼanys», explica Daniela Rosso, primera signant de lʼarticle i investigadora del Seminari dʼEstudis i Recerques Prehistòriques de la Universitat de Barcelona (SERP-UB).

Imatges de peces estudiades i del jaciment.  Foto: Rosso et al.
Imatges de peces estudiades i del jaciment. Foto: Rosso et al.
Recerca
24/05/2017

Lʼús de colorants és un indici important per saber el nivell de complexitat social de les societats prehistòriques. Una recerca publicada a la revista PLOS ONE ha analitzat quaranta quilos de colorant mineral corresponents al jaciment de la cova de Porc-Epic, a Etiòpia, amb uns 40.000 anys dʼantiguitat. Es tracta dʼuna de les col·leccions més àmplies dʼaquest tipus trobades en un jaciment paleolític, i comprèn un període de 4.500 anys, a més dʼestar situada en una àrea considerada clau per a lʼorigen de lʼHomo sapiens, com és lʼÀfrica oriental. «La recerca ha demostrat que les poblacions estudiades van fer servir aquest material de manera continuada durant milers dʼanys», explica Daniela Rosso, primera signant de lʼarticle i investigadora del Seminari dʼEstudis i Recerques Prehistòriques de la Universitat de Barcelona (SERP-UB).

La recerca de Rosso, desenvolupada conjuntament amb Francesco dʼErrico i Alain Queffelec, del Centre Nacional de Recerca Científica (CNRS) de França i de la Universitat de Bordeus, sʼha basat en el material que expedicions anteriors havien trobat en el jaciment, descobert el 1929. Concretament, sʼha estudiat una col·lecció excavada entre el 1975 i el 1976 per Kenneth D. Williamson, integrada per quaranta quilos de colorant, vint-i-un molins i utensilis per aixafar els colorants minerals, i dos còdols amb residus vermells. Segons Rosso, es tracta dʼuna col·lecció excepcionalment àmplia, «que permet reconstruir les fases de tractament dels colorants, i que mostra com els habitants de Porc-Epic en processaven una gran varietat amb eines de diferents matèries primeres per produir pols de colorants de diferents tipus, adaptats a usos diversos, simbòlics o funcionals». A tall dʼexemple, un còdol amb residus vermells repartits de manera homogènia, interpretat com un còdol pintat o objecte utilitzat com a tampó, indica un possible ús dels colorants per a activitats simbòliques.

La recerca ha permès saber que, en les societats paleolítiques, els colorants es processaven amb tècniques diferents: abrasió, raspat i talla. Aquestes tècniques no varien substancialment al llarg del període de 4.500 anys estudiat, cosa que «sembla reflectir una adaptació cultural transmesa al llarg del temps», afirma Rosso, que llegirà properament a la UB la tesi doctoral, basada en aquest estudi exhaustiu dels colorants de Porc-Epic, sota la direcció dels investigadors DʼErrico, João Zilhão (SERP-UB i ICREA) i Josep M. Fullola (SERP-UB).

Els colorants amb marques dʼús sʼhan analitzat mitjançant microscòpia òptica i confocal. També sʼhan recollit colorants trobats al voltant del jaciment per reproduir experimentalment les tècniques per moldre. La recerca inclou igualment un estudi comparatiu de mostres de pols produïdes per les dones hamar del sud-oest dʼEtiòpia, que utilitzen en lʼactualitat els colorants de manera quotidiana, i els donen múltiples funcions.

D. E. Rosso, F. dʼErrico, A. Queffelec. «Patterns of change and continuity in ochre use during the late Middle Stone Age of the Horn of Africa: The Porc-Epic Cave record». PLOS ONE, maig de 2017. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177298