Es presenta el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

El catedràtic de la UB Javier Martín Vide ha coordinat el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Foto: Sternalia
El catedràtic de la UB Javier Martín Vide ha coordinat el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Foto: Sternalia
Recerca
(02/02/2017)

El dilluns 30 de gener, la Generalitat de Catalunya va presentar el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC), que ha coordinat el catedràtic Javier Martín Vide, director de lʼInstitut de Recerca de lʼAigua de la Universitat de Barcelona.

El catedràtic de la UB Javier Martín Vide ha coordinat el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Foto: Sternalia
El catedràtic de la UB Javier Martín Vide ha coordinat el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Foto: Sternalia
Recerca
02/02/2017

El dilluns 30 de gener, la Generalitat de Catalunya va presentar el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC), que ha coordinat el catedràtic Javier Martín Vide, director de lʼInstitut de Recerca de lʼAigua de la Universitat de Barcelona.

El TICCC aplega un recull exhaustiu de la recerca científica sobre canvi climàtic que s'ha fet a Catalunya, fruit de la participació de 140 autors i quaranta revisors procedents de les principals universitats i centres de recerca del país. En aquest sentit, el TICCC es proposa facilitar la transferència de coneixement rigorós sobre el tema, amb una base científica forta, als responsables de la presa de decisions.

El document descriu les evidències principals del canvi climàtic a Catalunya i formula recomanacions estratègiques per reduir les emissions de gasos amb efecte dʼhivernacle i adaptar els sistemes naturals i humans als efectes del canvi climàtic.

Experts en canvi climàtic de la Universitat de Barcelona han participat en alguns dels capítols d'aquest document. Així, el capítol quart, sobre l'evolució recent de la temperatura, la precipitació i altres variables climàtiques a Catalunya, lʼha coordinat Javier Martín Vide; el capítol sisè, centrat en els riscos d'origen climàtic, lʼha dirigit M. Carme Llasat, professora del Departament de Física Aplicada, i en el desè, que tracta sobre els ecosistemes aquàtics continentals, hi ha participat lʼequip de la Facultat de Biologia format pels investigadors Francesc Sabater, Andrea Butturini, Isabel Muñoz, Marisol Felip i Margarita Menéndez. Joandomènec Ros, catedràtic emèrit dʼEcologia, ha liderat lʼonzè capítol, sobre els ecosistemes marins i costaners; M. Teresa Felipó, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, ha participat en el capítol dotzè, sobre els tipus de sòls, i M. Belén Gómez, de la Facultat de Geografia i Història, ha col·laborat en el setzè, sobre turisme. Lʼinforme conclou amb un epíleg jurídic: «De Kyoto a París (COP21)», coordinat per Mar Campins, professora de Dret Internacional Públic de la Facultat de Dret.

 

Lʼevolució del canvi climàtic i dels seus efectes al nostre país

Les conclusions principals que recull el TICCC apunten que Catalunya experimentarà un augment de la temperatura de 0,8 °C aquest decenni, i d'1,4 °C cap al 2050 (respecte a la mitjana del període 1971-2000), així com una possible disminució de la precipitació cap a mitjan segle XXI. Dʼaltra banda, tots els escenaris climàtics assenyalen un augment de les temperatures extremes, les onades de calor, les nits tropicals, les nits i els dies càlids, i la durada de les ratxes seques.

Els ecosistemes podrien veure superada la seva capacitat de resiliència, així com la seva estructura i funcionament, la qual cosa afectaria la provisió dels serveis que ens ofereixen i que són essencials per al funcionament de lʼeconomia i la societat catalanes.

Lʼinforme també posa de manifest impactes importants sobre el litoral a causa de la pujada del nivell del mar, dʼuns quatre centímetres per decenni, i destaca que lʼincrement de la temperatura de lʼaire, la reducció progressiva de la pluviometria i l'augment de la seva irregularitat són elements preocupants que afecten directament el sistema agroalimentari català.

El document és un exemple de la regionalització de les anàlisis i projeccions sobre lʼescalfament global fets a escala mundial i europea per institucions com el Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) o l'Agència Europea de Medi Ambient. Catalunya va ser pionera en aquest esforç de regionalització amb lʼimpuls, lʼany 2005, del Primer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (la segona edició es va publicar lʼany 2010).

Més informació