Es posa en marxa el nou Institut de Recerca de Sistemes Complexos de la UB

Moment de l'obertura del simposi inaugural de l'UBICS en el qual han participat Atilà Herms, degà de la Facultat de Física; Domènec Espriu,  vicerector de Recerca; i Albert Díaz-Guilera, director de l'UBICS.
Moment de l'obertura del simposi inaugural de l'UBICS en el qual han participat Atilà Herms, degà de la Facultat de Física; Domènec Espriu, vicerector de Recerca; i Albert Díaz-Guilera, director de l'UBICS.
Recerca
(15/06/2017)

Aquesta setmana ha tingut lloc el Simposi Fundacional de lʼInstitut de Recerca en Sistemes Complexos de la Universitat de Barcelona (UBICS), que ha donat el tret de sortida a aquest institut propi de la UB de nova creació. LʼUBICS reuneix investigadors de sis facultats i centres de la UB i està integrat per quaranta investigadors de la Universitat i quinze investigadors en formació, dʼàmbits tan diversos com la física, la filologia, la història, la psicologia, les matemàtiques i la informàtica, a més dʼinvestigadors dʼINEFC.

Moment de l'obertura del simposi inaugural de l'UBICS en el qual han participat Atilà Herms, degà de la Facultat de Física; Domènec Espriu,  vicerector de Recerca; i Albert Díaz-Guilera, director de l'UBICS.
Moment de l'obertura del simposi inaugural de l'UBICS en el qual han participat Atilà Herms, degà de la Facultat de Física; Domènec Espriu, vicerector de Recerca; i Albert Díaz-Guilera, director de l'UBICS.
Recerca
15/06/2017

Aquesta setmana ha tingut lloc el Simposi Fundacional de lʼInstitut de Recerca en Sistemes Complexos de la Universitat de Barcelona (UBICS), que ha donat el tret de sortida a aquest institut propi de la UB de nova creació. LʼUBICS reuneix investigadors de sis facultats i centres de la UB i està integrat per quaranta investigadors de la Universitat i quinze investigadors en formació, dʼàmbits tan diversos com la física, la filologia, la història, la psicologia, les matemàtiques i la informàtica, a més dʼinvestigadors dʼINEFC.

En la inauguració del simposi, que va tenir lloc el dilluns 12 de juny, el vicerector de Recerca, Domènec Espriu, va destacar el paper dels instituts propis per «afegir valor» a la Universitat. Aquests instituts permeten «donar suport a les àrees en les quals som forts, com ara les ciències de la complexitat, on pensem que podem tenir un gran impacte en recerca».

Per la seva banda, el director de lʼUBICS, Albert Díaz Guilera, va fer èmfasi en la trajectòria que han seguit altres iniciatives en el passat i que ha desembocat en el centre actual. També va destacar el caràcter interdisciplinari del nou institut i va presentar alguns dels èxits que ja ha aconseguit lʼUBICS malgrat la seva curta trajectòria, com ara la publicació dʼarticles en revistes de referència interdisciplinàries, o el fet que ja sʼestiguin desenvolupant dos projectes del Consell Europeu de Recerca (ERC).


LʼUBICS vol ser un pol de recerca que atragui investigadors de prestigi i talent dins de programes com lʼICREA, del qual ara mateix ja té dos investigadors. En aquest sentit, lʼexcel·lència de la recerca realitzada per membres de lʼUBICS ha estat reconeguda amb quatre premis ICREA Acadèmia. També cal remarcar que un bon nombre dʼinvestigadors permanents de lʼUBICS han accedit als seus llocs de treball a través del programa Ramón y Cajal.
Un altre objectiu de lʼInstitut és posicionar la Universitat de Barcelona entre les millors institucions en el camp dels sistemes complexos i aglutinar una recerca que fins ara estava disgregada en diferents departaments i centres. LʼUBICS ofereix un marc comú́ per a totes les disciplines que treballen en sistemes complexos, la qual cosa els permet optar amb garanties a les noves oportunitats de finançament de projectes nacionals i europeus i dʼaltres convocatòries, així com abordar nous reptes i camps emergents.
 

També permetrà impulsar la col·laboració́ amb altres instituts de recerca de la UB i amb centres dʼaltres universitats dedicats a la recerca en temes comuns, com ja sʼha fet en els darrers set anys a través de la iniciativa Complexitat.CAT. Aquesta col·laboració purament científica ha de permetre que aquest nou camp de recerca interdisciplinari creixi funcionalment i es pugui convertir en una entitat dʼabast català que ocupi lʼespai de recerca que li correspon.
LʼUBICS ofereix un espai comú́ per a la computació́ intensiva necessària per a molts dels grups de recerca implicats, i servirà per donar visibilitat a la recerca en sistemes complexos i incrementar el seu impacte social, institucional i mediàtic, així com per potenciar lʼemprenedoria en aquest camp.
 

Tot i la implicació en la recerca de qualitat, no es vol deixar de banda, per la importància que tenen en lʼactualitat, la visibilitat de la recerca i els aspectes de formació. Per aquesta raó, una bona part dels esforços de lʼInstitut es dedicaran a fer arribar el coneixement sobre sistemes complexos a la societat i a posar-lo a lʼabast dels futurs científics. Pel que fa a la formació, es potenciaran activitats dirigides als investigadors en formació a través dels programes de doctorat actuals i sʼoferiran cursos de postgrau destinats a un ampli espectre dʼestudiants i investigadors, sense oblidar les iniciatives dedicades als estudiants dels últims anys dels graus.


Recerca en sistemes complexos: de la neurociència a la història o lʼesport col·lectiu

Els instituts propis de la UB tenen per objectiu promoure la interdisciplinarietat i lʼespecialització en un àmbit de recerca. En aquest sentit, lʼestudi de sistemes complexos es fonamenta en les eines dʼestudi de la teoria de xarxes, la física estadística o els sistemes dinàmics, a més de la ciència de dades i la intel·ligència artificial. Aquestes branques fonamentals permeten aplicar aquesta ciència a àmbits molt diversos, que van des del comportament de la matèria o les ciències de la vida —com les neurociències o la biofísica— fins a les ciències socials — economia, psicologia...— o la història.

En concret, les principals línies de recerca de lʼUBICS se centren en lʼaplicació de la teoria de xarxes per descriure experiments en cultius neuronals, així com per predir o descobrir noves fenomenologies en neurociència, estudiar i establir patrons de comportament col·lectiu de la matèria activa aplicant xarxes dinàmiques, desenvolupar models dʼaprenentatge que es poden contrastar amb evidència experimental, usar la teoria de xarxes per classificar i estructurar lʼestudi dʼesports col·lectius, desenvolupar models híbrids per estudiar la dinàmica en sistemes confinats a petita escala, o estudiar els dilemes socials, la presa de decisions o la mobilitat humana en entorns urbans, utilitzant eines de modelització́ fonamentals i metodologies participatives pròpies de l'emergent ciència ciutadana.


Un dels projectes emblemàtics dʼaquest enfocament interdisciplinari és EPNet (Production and distribution of food during the Roman Empire: economic and political dynamics), subvencionat amb una advanced grand del Consell Europeu de Recerca. Liderat des de la UB, el projecte uneix la història amb la física de xarxes complexes per investigar les dinàmiques del comerç durant lʼimperi romà.

LʼUBICS, la creació del qual va ratificar el Consell de Govern el juny del 2016, té la seu a la Facultat de Física.