Es lliuren les Beques per a la Creació Artística 2018-2019 de la Fundació Guasch Coranty

Els estudiants David Mesa, Helena Nadal i Marc Anglès, tres dels quatre guanyadors de les beques d’enguany.
Els estudiants David Mesa, Helena Nadal i Marc Anglès, tres dels quatre guanyadors de les beques d’enguany.
Acadèmic
(03/12/2018)

Marc Anglès i David Mesa, estudiants del màster de Producció i Recerca Artística; Paula Bruna, del doctorat dʼEstudis Avançats en Produccions Artístiques, i Helena Nadal, del grau de Belles Arts, són els quatre artistes guanyadors de les Beques per a la Creació Artística 2018-1019 de la Fundació Guasch Coranty. El Patronat de la Fundació es va reunir el dimarts 27 de novembre per fer el lliurament de les beques, en un acte públic que va presidir el rector, Joan Elias, a la sala de juntes del Rectorat. Les beques tenen la finalitat de promoure, estimular i difondre les arts visuals i de creació, en totes les disciplines i modalitats, dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Els estudiants David Mesa, Helena Nadal i Marc Anglès, tres dels quatre guanyadors de les beques d’enguany.
Els estudiants David Mesa, Helena Nadal i Marc Anglès, tres dels quatre guanyadors de les beques d’enguany.
Acadèmic
03/12/2018

Marc Anglès i David Mesa, estudiants del màster de Producció i Recerca Artística; Paula Bruna, del doctorat dʼEstudis Avançats en Produccions Artístiques, i Helena Nadal, del grau de Belles Arts, són els quatre artistes guanyadors de les Beques per a la Creació Artística 2018-1019 de la Fundació Guasch Coranty. El Patronat de la Fundació es va reunir el dimarts 27 de novembre per fer el lliurament de les beques, en un acte públic que va presidir el rector, Joan Elias, a la sala de juntes del Rectorat. Les beques tenen la finalitat de promoure, estimular i difondre les arts visuals i de creació, en totes les disciplines i modalitats, dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Cada any, la Fundació Guasch Coranty lliura quatre beques dotades amb 9.000 euros a estudiants de Belles Arts de la UB (dʼúltim curs de grau, de màster o doctorat) per tal que, en el transcurs dʼonze mesos, cada becat dugui a terme el treball de recerca i experimentació artística que hagi presentat al certamen. Les beques són de caràcter individual, encara que els projectes els pot desenvolupar un col·lectiu. Fins ara, se nʼhan organitzat divuit convocatòries —la primera va ser el curs 2001-2002— i sʼhan lliurat un total de setanta-dues beques.

A la convocatòria dʼaquest curs sʼhi han presentat quaranta-set candidats. Els treballs seleccionats han estat el de Marc Anglès, amb White cube - Black box, una revisió del concepte de tecnologia que, sense xips, cables o tecles, és capaç dʼesdevenir una eina de control biopolític; Paula Bruna, amb Procesos del Plantoceno, una aproximació a la vida no humana mitjançant la creació de paisatges canviants que són fruit de processos naturals (paisatges del par-antropocè); David Mesa, amb El huerto de Tomás. Cultivar la memoria, una invitació a la presa de consciència dʼun mateix i del que significa viure, i finalment, Helena Nadal, amb Las ficciones son cosas serias, un projecte que, partint de la necessitat de forjar altres llenguatges, vol reflexionar a l'entorn de la creació dʼentitats mimètiques en un context contemporani sobresaturat dʼinformació visual.

La comissió avaluadora encarregada dʼescollir enguany els projectes becats ha estat formada pels professors de la Facultat de Belles Arts Assumpta Bassas, Montserrat Morcate, Marta Lafuente, Oscar Padilla i Juan José Pacheco. Els projectes guanyadors sʼexposaran a la mateixa Facultat en una mostra conjunta el febrer del 2019, i les obres seran donades al patrimoni de la Fundació.

Una fundació que impulsa joves artistes

La Fundació Guasch Coranty és una institució privada sense ànim de lucre gestionada per un patronat, del qual forma part majoritària la Universitat de Barcelona, a través de la Facultat de Belles Arts. Neix de lʼentusiasta dedicació a lʼart del matrimoni format per Francesc Guasch —pintor, crític dʼart i tècnic de museus— i Emília Coranty —pintora i docent—, que lʼany 1929 van llegar els seus béns a lʼalumnat de lʼEscola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, precursora de lʼactual Facultat de Belles Arts, creada lʼany 1978.

A banda de concedir anualment les Beques per a la Creació Artística, la Fundació organitza cada tres anys el Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty, en què poden participar artistes de tot el món menors de quaranta anys. El primer premi està dotat amb 25.000 euros i el segon i tercer, amb 8.000 euros cadascun, a més dʼuna beca de tres mesos que atorga el Piramidon Centre dʼArt Contemporani de Barcelona. Així mateix, tots els treballs seleccionats sʼexposen públicament en una sala cedida pel Centre dʼArt Tecla Sala.

Mitjançant aquestes activitats, la Fundació vol esdevenir un element de suport al desenvolupament i a la promoció del treball artístic dels estudiants de Belles Arts i dels joves artistes dʼarreu del món.

Més informació, al web de la Fundació Guasch Coranty