Es lliuren les Beques per a la Creació Artística 2015-2016 de la Fundació Guasch Coranty

El vicerector del Grup UB, TIC i Serveis Comuns, Josep A. Plana, lliura la beca a una de les estudiants.
El vicerector del Grup UB, TIC i Serveis Comuns, Josep A. Plana, lliura la beca a una de les estudiants.
Acadèmic
(03/12/2015)

Aïda Andrés Rodrigálvarez, Alberto Gil Cásedas, Gertruda Kochanska i Ayelen Peressini, estudiants dʼúltim curs del màster de Producció i Recerca Artística, són els guanyadors de les Beques per a la Creació Artística 2015-1016 de la Fundació Guasch Coranty. El Patronat de la Fundació es va reunir el dilluns 30 de novembre per fer el lliurament de les beques, en un acte públic a la sala de juntes del Rectorat que va presidir el vicerector del Grup UB, TIC i Serveis Comuns, Josep A. Plana. Les beques tenen la finalitat de promoure, estimular i difondre les arts visuals i de creació, en totes les disciplines i modalitats, dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

El vicerector del Grup UB, TIC i Serveis Comuns, Josep A. Plana, lliura la beca a una de les estudiants.
El vicerector del Grup UB, TIC i Serveis Comuns, Josep A. Plana, lliura la beca a una de les estudiants.
Acadèmic
03/12/2015

Aïda Andrés Rodrigálvarez, Alberto Gil Cásedas, Gertruda Kochanska i Ayelen Peressini, estudiants dʼúltim curs del màster de Producció i Recerca Artística, són els guanyadors de les Beques per a la Creació Artística 2015-1016 de la Fundació Guasch Coranty. El Patronat de la Fundació es va reunir el dilluns 30 de novembre per fer el lliurament de les beques, en un acte públic a la sala de juntes del Rectorat que va presidir el vicerector del Grup UB, TIC i Serveis Comuns, Josep A. Plana. Les beques tenen la finalitat de promoure, estimular i difondre les arts visuals i de creació, en totes les disciplines i modalitats, dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Cada any, la Fundació Guasch Coranty lliura quatre beques dotades amb 9.000 € a estudiants de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (dʼúltim curs de grau, de màster o doctorat) per tal que, en el transcurs dʼonze mesos, cada becat desenvolupi el treball de recerca i experimentació artística presentat. Les beques són de caràcter individual, encara que els projectes poden ser realitzats per un col·lectiu. En total, sʼhan organitzat ja un total de 14 convocatòries —la primera va ser el curs 2001-2002— i sʼhan lliurat 56 beques.

A la convocatòria dʼaquest curs sʼhi han presentat 43 candidats. Els treballs seleccionats han estat el dʼAïda Andrés Rodrigálvarez, amb Tomar el pulso al mundo en línia recta imaginaria, en què lʼartista uneix els registre artístic i el científic per reflexionar sobre la fragilitat de la Terra i els canvis que provoca lʼacció humana; Alberto Gil Cásedas, amb White Impasse, un projecte que explora aquelles situacions on el temps mort, suspès o perdut adquireix protagonisme; Gertruda Kochanska, amb Every black pixel is an echo of a white pixel, en què el factor humà activa el desig de visualitzar allò invisible de la bellesa dʼun problema social, i finalment, Ayelen Peressini, amb Disseny per una instal·lació escultòrica-arquitectònica, que indaga sobre la relació existent entre lʼescultura i lʼarquitectura al llarg de la història.

La comissió avaluadora, encarregada dʼescollir enguany els projectes becats, ha estat formada pels professors de la Universitat de Barcelona Laura Baigorri (Departament de Disseny i Imatge), Pilar Bonet (Departament dʼHistòria de lʼArt), Jaime de Córdoba (Departament de Dibuix), Miquel Planas (Departament dʼEscultura) i Carme Porta (Departament de Pintura).

Els projectes finals sʼexposaran en una mostra conjunta el mes de març a la mateixa Facultat de Belles Arts, i part de les obres seran donades al patrimoni de la Fundació.

Una fundació que impulsa els joves artistes

La Fundació Guasch Coranty és una institució privada sense ànim de lucre gestionada per un patronat, del qual forma part majoritària la Universitat de Barcelona, a través de la Facultat de Belles Arts. Neix de lʼentusiasta dedicació a lʼart del matrimoni format per Francesc Guasch —pintor, crític dʼart i tècnic de museus— i Emília Coranty —pintora i docent—, que lʼany 1929 van llegar els seus béns a lʼalumnat de lʼEscola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, precursora de lʼactual Facultat de Belles Arts, creada lʼany 1978.

A banda de concedir anualment les Beques per a la Creació Artística, la Fundació organitza cada tres anys el Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty, en què poden participar artistes de tot el món menors de quaranta anys. El primer premi està dotat amb 25.000 euros i el segon i tercer, amb 8.000 euros cadascun, a més dʼuna beca de tres mesos que atorga el Piramidon Centre dʼArt Contemporani de Barcelona. Així mateix, tots els treballs seleccionats sʼexposen públicament en una sala cedida pel Centre dʼArt Tecla Sala.

Mitjançant aquestes activitats, la Fundació vol esdevenir un element de suport al desenvolupament i a la promoció del treball artístic dels estudiants de Belles Arts i dels joves artistes dʼarreu del món.

Consulteu més informació al web de la Fundació Guasch Coranty.