Ernest Abadal, reelegit degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació

La secretària general, el rector i el degà, en un moment de l'acte.
La secretària general, el rector i el degà, en un moment de l'acte.
Institucional
(22/01/2016)

Avui, divendres 22 de gener, ha pres possessió del seu càrrec Ernest Abadal, que ha estat reelegit degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, així com el seu equip, format per les vicedeganes Mònica Baró i Maite Comalat i la secretària Anna Rubió. Abadal, que repeteix mandat, destaca dʼaquests anys la incorporació del grau de Comunicació Audiovisual a la Facultat, la celebració del centenari de creació de lʼEscola de Bibliotecàries, antecedent de la Facultat, i lʼadequació de les instal·lacions de la Facultat per atendre les noves necessitats docents.

La secretària general, el rector i el degà, en un moment de l'acte.
La secretària general, el rector i el degà, en un moment de l'acte.
Institucional
22/01/2016

Avui, divendres 22 de gener, ha pres possessió del seu càrrec Ernest Abadal, que ha estat reelegit degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, així com el seu equip, format per les vicedeganes Mònica Baró i Maite Comalat i la secretària Anna Rubió. Abadal, que repeteix mandat, destaca dʼaquests anys la incorporació del grau de Comunicació Audiovisual a la Facultat, la celebració del centenari de creació de lʼEscola de Bibliotecàries, antecedent de la Facultat, i lʼadequació de les instal·lacions de la Facultat per atendre les noves necessitats docents.

Pel que fa a la nova etapa, Abadal destaca que assumeix el càrrec «amb una previsió de durada curta —un any com a màxim— per tal dʼencarrilar tres processos que ja estan en marxa i que no es poden aturar: lʼencaix de lʼactual Facultat en el procés de reforma organitzativa de la Universitat de Barcelona, la reforma dels graus i la creació dʼun centre de recerca». Pel que fa a la proposta de nova Facultat de Ciències Humanes i Socials, el degà considera que «cal vetllar per mantenir la visibilitat i identitat del centre, tal com es va manifestar en un acord de Junta».

En relació amb la reforma dels graus, apunta que «es disposarà aviat de lʼinforme final dʼacreditació elaborat pel Comitè dʼAvaluació Extern i també dels informes de dues comissions internes que sʼhan creat. Amb aquests elements, i tenint present el marc que sʼobre amb el Reial decret sobre la reforma dels graus universitaris, caldrà revisar els dos graus que sʼimparteixen a la Facultat». Finalment, el degà destaca que sʼestà a punt de finalitzar la memòria per a la creació dʼun centre de recerca en lʼàmbit de la documentació, comunicació i la cultura.

El Dr. Abadal és expert en tecnologies aplicades a la documentació i, dʼuna manera especial, en publicacions digitals. Ha escrit diversos llibres i nombrosos articles sobre aquestes qüestions. Llicenciat en Filosofia, diplomat en Biblioteconomia i Documentació  i doctor en Ciències de la Informació, Abadal és catedràtic de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, i abans dʼocupar el càrrec de degà va ser cap dʼestudis de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació (1993-1997), cap dʼestudis de la llicenciatura de Documentació (1998-1999), director del Departament de Biblioteconomia i Documentació (1999-2005), coordinador del programa de doctorat dʼInformació i Documentació (2000-2005 i 2010-2012), adjunt per a Sistemes dʼInformació i Documentació del Vicerectorat de Política Docent de la UB (2005-2008) i vicepresident del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (2005-2008).
 
Així mateix, ha estat investigador principal de diversos projectes del Pla nacional dʼR+D+i. Actualment dirigeix un projecte de recerca sobre accés obert a la ciència a Espanya (http://www.accesoabierto.net) i una xarxa temàtica sobre gestió de dades de recerca. És coordinador del Grup de Recerca Consolidat Cultura i Continguts Digitals i editor de la revista BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació i  membre del consell assessor de diverses revistes científiques de la seva especialitat. A més, és avaluador de lʼAgència Nacional dʼAvaluació i Prospectiva (ANEP), de lʼAgència de Gestió dʼAjuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), de lʼAQU i de lʼAgència Nacional dʼAvaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).