Trobada sobre Plurilingüisme en Entorns Universitaris

Trobada sobre Plurilingüisme en Entorns Universitaris
19/11/13 - 20/11/13 | 10:00
Acadèmic

El plurilingüisme és una capacitat de lʼindividu, un dret de la ciutadania europea i una finalitat educativa i didàctica. Però les universitats catalanes estan preparades per respondre al repte que seʼn deriva? Tenint en compte la conjuntura econòmica actual, les nostres universitats poden desplegar una autèntica política per al plurilingüisme? En aquesta jornada, Enrica Piccardo, docent i investigadora amb una àmplia experiència internacional en qüestions de plurilingüisme, contestarà aquestes preguntes i nodrirà la reflexió i el debat en aquesta Trobada sobre Plurilingüisme en Entorns Universitaris, que es desenvoluparà al llarg de dos dies.

La inscripció a una o a les dues sessions de la trobada es pot fer des del programa (francès, català).

Hi ha dues modalitats de matrícula amb posterior certificació dʼassistència: una per al PDI i el PAS, i una altra per als estudiants UB i membres externs a la UB.

Lloc:
Edifici Històric, Aula Magna i aula capella
Organitza:
Comissionat per a Multilingüisme de la UB i Institut Francès de Barcelona