En el conflicte, educació per la pau

La Fundació Solidaritat UB i l’ICE han publicat al portal Paula un recull de recursos d'educació per a la pau en l’actual conflicte pel futur polític de Catalunya.
La Fundació Solidaritat UB i l’ICE han publicat al portal Paula un recull de recursos d'educació per a la pau en l’actual conflicte pel futur polític de Catalunya.
Acadèmic
(30/10/2017)

Davant de lʼactual conflicte pel futur polític de Catalunya, la Fundació Solidaritat UB i lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) de la Universitat de Barcelona han publicat al portal PAULA el material en línia En lʼescalada del conflicte, educació per la pau: un recull de recursos perquè el professorat continuï educant per la pau, els drets humans i la ciutadania global en el conflicte.

La Fundació Solidaritat UB i l’ICE han publicat al portal Paula un recull de recursos d'educació per a la pau en l’actual conflicte pel futur polític de Catalunya.
La Fundació Solidaritat UB i l’ICE han publicat al portal Paula un recull de recursos d'educació per a la pau en l’actual conflicte pel futur polític de Catalunya.
Acadèmic
30/10/2017

Davant de lʼactual conflicte pel futur polític de Catalunya, la Fundació Solidaritat UB i lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) de la Universitat de Barcelona han publicat al portal PAULA el material en línia En lʼescalada del conflicte, educació per la pau: un recull de recursos perquè el professorat continuï educant per la pau, els drets humans i la ciutadania global en el conflicte.

El portal PAULA és un espai de suport a la tasca educativa del professorat des de la mirada de la cultura de pau, que treballa per integrar lʼeducació per a la ciutadania global en el currículum. Va sorgir per iniciativa de la Fundació Solidaritat UB i lʼICE durant les mobilitzacions contra la guerra de lʼIraq, amb lʼobjectiu de facilitar recursos als docents per treballar la pau a lʼaula.

Ara, el conflicte afecta el nostre territori i la comunitat educativa lʼestà vivint intensament. Per això, des del portal PAULA consideren «més necessari que mai aportar eines que permetin d'interioritzar alguns conceptes clau per a una ciutadania democràtica, crítica i transformadora».

El material que sʼha publicat inclou recursos didàctics disponibles a Internet i propostes per a lʼaula que poden servir de base per planificar unitats didàctiques adequades a cada context. Els objectius dʼaquestes propostes són: comprendre conceptes bàsics per a lʼexercici de la ciutadania democràtica, promoure habilitats per al diàleg i la resolució pacífica dels conflictes i reforçar valors de pau, llibertat i igualtat.

En lʼescalada del conflicte, educació per la pau és un material en construcció que sʼha elaborat des del respecte a la pluralitat ideològica de lʼalumnat. En aquest sentit, no incideix en el posicionament sobre el conflicte, sinó que promou «els valors de la cultura de pau i el dret de lʼalumnat a una educació que el capaciti per a lʼexercici de la seva ciutadania i la defensa dels drets humans».