Els trastorns de lʼaprenentatge, la didàctica del patrimoni i la impressió en 3D, alguns dels temes de la UIMIR

Dirigida pel catedràtic de la Universitat de Barcelona Josep Maria Fullola, la UIMIR té la UB entre les entitats impulsores.
Dirigida pel catedràtic de la Universitat de Barcelona Josep Maria Fullola, la UIMIR té la UB entre les entitats impulsores.
Acadèmic
(06/02/2017)

La Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) ha presentat la seva programació per al 2017, que constarà de vuit cursos de curta durada impartits al llarg de lʼany. Dirigida pel catedràtic de la Universitat de Barcelona Josep Maria Fullola, la UIMIR té la UB entre les entitats impulsores des de la seva fundació, el 1996.

Dirigida pel catedràtic de la Universitat de Barcelona Josep Maria Fullola, la UIMIR té la UB entre les entitats impulsores.
Dirigida pel catedràtic de la Universitat de Barcelona Josep Maria Fullola, la UIMIR té la UB entre les entitats impulsores.
Acadèmic
06/02/2017

La Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) ha presentat la seva programació per al 2017, que constarà de vuit cursos de curta durada impartits al llarg de lʼany. Dirigida pel catedràtic de la Universitat de Barcelona Josep Maria Fullola, la UIMIR té la UB entre les entitats impulsores des de la seva fundació, el 1996.

Les qüestions relacionades amb lʼàmbit de la salut, en el concepte més genèric del terme, concentren tres dels cursos, sobre els trastorns de lʼaprenentatge, la depressió i el sòl pelvià. El patrimoni, també en sentit ampli, es tractarà des de dos vessants ben diferents, però tots dos de gran interès. En el primer cas, es tracta dʼun curs sobre didàctica del patrimoni, que serà la contribució que fa la UIMIR durant el 2017 als temes relacionats amb la declaració de Menorca Talaiòtica. El curs lʼhan coordinat el Museu de Menorca juntament amb el Grup de Recerca de Didàctica i Patrimoni (DIDPATRI), una entitat de llarg recorregut en temes de didàctica patrimonial. El segon cas és un curs sobre el ric patrimoni geològic menorquí, no tan sols des del vessant de la interpretació sinó també des de la gestió i protecció.

Els darrers tres cursos són de temàtica més variada i responen a peticions sorgides dʼentitats representades al comitè acadèmic de la UIMIR. Dʼuna banda, un curs sobre bruixeria a Menorca des del punt de vista teòric i antropològic; de lʼaltra, un sobre bioarquitectura, un tema dʼactualitat de cara a potenciar la sostenibilitat i la protecció paisatgística de lʼentorn. Finalment, sʼha tornat a programar un dels cursos impartits el 2016: el taller dʼimpressió en 3D, davant la gran demanda que va tenir lʼany passat.
 
Las temàtiques han estat seleccionades entre nombroses propostes procedents de lʼàmbit acadèmic i de la societat civil menorquina, així com del comitè acadèmic de la UIMIR, format per representants lʼAjuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca, lʼInstitut Menorquí dʼEstudis, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya.