Els professors de la UB Jordi Matas i Marc Marsal, entre els set membres de la Comissió de Control de les consultes populars

Jordi Matas.
Jordi Matas.
Institucional
(03/10/2014)

Jordi Matas, catedràtic de Ciència Política i de lʼAdministració de la UB, i Marc Marsal, professor associat de Dret Administratiu dʼaquesta Universitat, han estat designats membres de la Comissió de Control que ha de vetllar per les consultes populars no referendàries. El nomenament dels integrants de la Comissió va ser aprovat pel Parlament amb els 86 vots de CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP i ja ha estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Jordi Matas.
Jordi Matas.
Institucional
03/10/2014

Jordi Matas, catedràtic de Ciència Política i de lʼAdministració de la UB, i Marc Marsal, professor associat de Dret Administratiu dʼaquesta Universitat, han estat designats membres de la Comissió de Control que ha de vetllar per les consultes populars no referendàries. El nomenament dels integrants de la Comissió va ser aprovat pel Parlament amb els 86 vots de CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP i ja ha estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Jordi Matas, que també és president del Consell Rector del Centre dʼEstudis dʼOpinió (CEO) de la Generalitat, sʼha especialitzat en lʼestudi dels governs de coalició, de lʼelitisme polític, de les estructures polítiques de les administracions, dels partits polítics i del sistema polític de Catalunya. Ha fet estades de recerca al Departament de Govern de lʼEscola dʼEconomia de Londres (LSE) i al Departament de Ciència Política de la Universitat de Mont-real. Ha participat en projectes col·lectius dʼinvestigació relacionats amb els seus camps dʼespecialitat: Consens i polarització. Opinió pública i decisions polítiques a Espanya, 1993-2006 (Ministeri dʼEducació i Cultura, 2006-2008); Acords coalicionals i formació de governs a Espanya, 1979-2009 (Ministeri de Ciència i Innovació, 2011-2013), El perfil polític dels consellers dels governs de Jordi Pujol, 1980-2003 (Institut dʼEstudis Autonòmics, 2010-2011) i Val la pena pactar? Determinants, rendiments i estratègies multinivell dels acords de coalició autonòmics en perspectiva comparada (Ministeri de Ciència i Innovació, 2014-2017). Actualment, és membre del Consell Rector de lʼEscola dʼAdministració Pública de Catalunya i de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional de la Generalitat de Catalunya. Dins de la UB, ha estat vicerector de Relacions Institucionals i Política Lingüística (2001-2005); secretari general (2002-2004); vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística (2005-2008), i vicerector dʼEstudiants i Política Lingüística (2008). En lʼactualitat, és director del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política.

Doctor en Dret i diplomat per lʼAcadèmia Europea de Dret Públic, Marc Marsal és director de lʼÀrea de Dret Administratiu del despatx dʼadvocats Certior Iuris. Ha estat membre de la Junta Electoral de Zona de Barcelona a les darreres eleccions al Parlament Europeu i coordinador dʼassessors del Gabinet del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat. En lʼàmbit de la recerca, ha participat en el projecte Un sistema policèntric: pluralisme dʼadministracions públiques; govern i administració en el procés dʼintegració europea (Ministeri dʼEducació i Cultura, 1998-2001). També ha treballat en les xarxes i projectes següents: Regulació, drets fonamentals i globalització; Regulació i drets fonamentals en la integració europea; La influència del dret comunitari sobre lʼordenament de les autonomies locals; i Modernització de les administracions públiques i noves tecnologies. Ha fet estades a lʼEscola dʼEconomia de Londres i a lʼInstitut Universitari Europeu de Florència.

Els altres integrants de la Comissió de Control són: Mercè Barceló, Joaquim Brugué, Alfons González, Miquel Martín i Benet Salellas.