Els estudiants de Filosofia organitzaran viatges filosòfics en el marc dʼun conveni de pràctiques

Imatge de Praga.
Imatge de Praga.
Acadèmic
(02/07/2014)

Els estudiants de grau i de doctorat de la Facultat de Filosofia podran fer pràctiques curriculars a lʼagència de viatges APASEO Travel Experience organitzant viatges filosòfics, mitjançant un conveni que estableix una dedicació de 120 hores. Lʼobjectiu dʼaquesta iniciativa és mostrar la presència de la filosofia en pràcticament tots els àmbits i espais de la vida. Alguns dels destins que sʼhan previst són, per exemple, el sud dʼItàlia per poder reconstruir una ruta pitagòrica i epicúria; Praga, per il·lustrar la revolució científica i els avenços en astronomia mitjançant els llocs més freqüentats per Kepler o Tycho Brahe, o Còrdova i Granada, per endinsar-se en la filosofia àrab i jueva.

 

Imatge de Praga.
Imatge de Praga.
Acadèmic
02/07/2014

Els estudiants de grau i de doctorat de la Facultat de Filosofia podran fer pràctiques curriculars a lʼagència de viatges APASEO Travel Experience organitzant viatges filosòfics, mitjançant un conveni que estableix una dedicació de 120 hores. Lʼobjectiu dʼaquesta iniciativa és mostrar la presència de la filosofia en pràcticament tots els àmbits i espais de la vida. Alguns dels destins que sʼhan previst són, per exemple, el sud dʼItàlia per poder reconstruir una ruta pitagòrica i epicúria; Praga, per il·lustrar la revolució científica i els avenços en astronomia mitjançant els llocs més freqüentats per Kepler o Tycho Brahe, o Còrdova i Granada, per endinsar-se en la filosofia àrab i jueva.

 

Es tracta que lʼalumne en pràctiques organitzi una ruta de caràcter filosòfic i, si ho vol, que acompanyi també els viatgers en el seu periple. En qualsevol cas, els viatgers rebran informació documentada i treballada degudament per lʼestudiant, i sʼiniciaran en el costum de «pensar» en totes les circumstàncies de la vida quotidiana. La secretària acadèmica de la Facultat, Isabel Méndez, assegura: «Per als nostres estudiants és una oferta atractiva perquè suposa la possibilitat dʼexperimentar per ells mateixos el resultat dʼun treball de recerca». Per a les qüestions més tècniques, els estudiants rebran lʼassessorament del responsable de lʼagència.

Un viatge filosòfic, segons Isabel Méndez, és «lʼaplicació des dels seus orígens a la vida actual dʼun tret característic de la filosofia, a través dʼun itinerari marcat pels textos». Les possibilitats són il·limitades i les destinacions també: «El viatge filosòfic consisteix a recrear temes o autors de la història de la filosofia, ubicant-los en llocs destacats, i a analitzar diferents qüestions sobre el coneixement, la moral, la ciència, etc.», afirma Isabel Méndez.

Així mateix, sʼha previst oferir els viatges filosòfics als centres de secundària i batxillerat com una opció per al viatge de final de curs. Lʼobjectiu és demostrar als joves que «la filosofia no és una construcció abstracta i inintel·ligible», explica la professora Méndez.