Els estudiants dʼArqueologia de la UB tornen a excavar al Born

Les excavacions es fan d’acord amb un conveni entre la Universitat de Barcelona, el Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona i el Born CCM.
Les excavacions es fan d’acord amb un conveni entre la Universitat de Barcelona, el Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona i el Born CCM.
Acadèmic
(30/06/2017)

Estudiants del grau dʼArqueologia de la Universitat de Barcelona duen a terme la segona excavació científica que es fa al jaciment del Born des que el 2001 va ser declarat bé cultural dʼinterès nacional i es va definir lʼactual equipament del Born Centre de Cultura i Memòria (Born CCM). Les excavacions sʼemmarquen en les pràctiques que realitzen els estudiants de la UB i es fan dʼacord amb un conveni entre la Universitat de Barcelona, el Servei dʼArqueologia de lʼAjuntament de Barcelona i el Born CCM.

Les excavacions es fan d’acord amb un conveni entre la Universitat de Barcelona, el Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona i el Born CCM.
Les excavacions es fan d’acord amb un conveni entre la Universitat de Barcelona, el Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona i el Born CCM.
Acadèmic
30/06/2017

Estudiants del grau dʼArqueologia de la Universitat de Barcelona duen a terme la segona excavació científica que es fa al jaciment del Born des que el 2001 va ser declarat bé cultural dʼinterès nacional i es va definir lʼactual equipament del Born Centre de Cultura i Memòria (Born CCM). Les excavacions sʼemmarquen en les pràctiques que realitzen els estudiants de la UB i es fan dʼacord amb un conveni entre la Universitat de Barcelona, el Servei dʼArqueologia de lʼAjuntament de Barcelona i el Born CCM.

En col·laboració amb el Servei dʼArqueologia de Barcelona, lʼany passat ja es va iniciar un projecte de recerca integral anomenat ArqueoBorn. Un dels aspectes principals són les excavacions arqueològiques del subsol, sempre amb la premissa clara que les restes no quedin afectades i que el conjunt monumental segueixi igual, especialment, els paviments. Enguany es donarà continuïtat a la intervenció arqueològica de lʼany passat i sʼexcavarà  a lʼespai del jaciment conegut com a casa Corrales, una de les seixanta cases que té el jaciment, i al Rec Comtal. El Born esdevindrà un espai de formació per als estudiants dʼArqueologia de la UB en el àmbits del registre, la documentació, el dibuix arqueològic i la classificació de materials arqueològics dʼèpoca medieval i moderna.

 
Els visitants dʼEl Born CCM podran observar i seguir diàriament lʼexcavació des de la balconada del centre. A més, els nens dels casals dʼestiu dʼEl Born CCM podran fer preguntes als arqueòlegs i observar les darreres troballes. Garbellaran la terra per extreure'n els objectes més petits i coneixeran quin procés segueix un objecte des que es troba fins que es diposita als magatzems de l'arxiu arqueològic del Museu dʼHistòria de Barcelona. Com a novetat, enguany sʼhan programat dues jornades de visites comentades a lʼexcavació. Es faran en grups de deu persones i tindran una durada de quinze minuts cada una. Això permetrà interactuar i compartir les experiències i els resultats obtinguts per arqueòlegs i estudiants. Així mateix, les persones que facin la visita guiada al jaciment gaudiran de lʼexperiència de veure i viure una intervenció arqueològica en directe i poder parlar amb els alumnes i els arqueòlegs.
 
El jaciment del Born és un dels onze espais on els estudiants dʼArqueologia de la UB poden fer les assignatures obligatòries de pràctiques. Es tracta de jaciments situats en diversos indrets de Catalunya i que cobreixen totes les èpoques: del període de la prehistòria hi ha els jaciments dʼAbric del Xicotó (Alòs de Balaguer) i Can Sadurní (Begues); també sʼexcava al jaciment ibèric del Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet). De lʼèpoca romana hi ha el Camp de les Lloses (Tona) i Torre Llauder (Mataró); de lʼèpoca medieval, Santa Margarida (Martorell) i lʼEsquerda (Roda de Ter). Les excavacions al Born, a Barcelona, pertanyen a lʼèpoca moderna, mentre que el jaciment de la Facultat de Geografia i Història sʼemmarcaria en lʼèpoca contemporània, igual que lʼexcavació a Vilalba dels Arcs. També hi ha una excavació subaquàtica a Deltebre.