Els consums dʼaigua i energia de la Universitat de Barcelona tornen a nivells dels anys 1995 i 2000 respectivament

Nova màquina automàtica per recuperar envasos de begudes.
Nova màquina automàtica per recuperar envasos de begudes.
Institucional
(17/02/2017)

El consum dʼaigua i dʼenergia a la Universitat de Barcelona continua disminuint. Concretament, lʼany 2016 el consum dʼenergia va tornar al nivell del 2000, i el de lʼaigua, al del 1995, unes xifres que consoliden el canvi de tendència iniciat lʼany 2010.

Nova màquina automàtica per recuperar envasos de begudes.
Nova màquina automàtica per recuperar envasos de begudes.
Institucional
17/02/2017

El consum dʼaigua i dʼenergia a la Universitat de Barcelona continua disminuint. Concretament, lʼany 2016 el consum dʼenergia va tornar al nivell del 2000, i el de lʼaigua, al del 1995, unes xifres que consoliden el canvi de tendència iniciat lʼany 2010.

El consum dʼenergia el 2016 ha disminuït un 2,8 % respecte a lʼany anterior, i ja acumula una reducció del 19,5 % des del 2010. Si ho comparem amb el consum mitjà dels cinc anys anteriors, lʼestalvi equival a tenir engegats 8.535 equips informàtics durant tot lʼany, sumant el que consumeixen tant lʼequip de sobretaula com el monitor. Pel que fa al consum de gas, es va reduir un 7,6 % respecte al 2015, i acumula un descens del 38,5 % des de lʼany 2010. Comparant-ho amb el consum mitjà dels cinc anys anteriors, lʼenergia estalviada equival al gas que contenen 13.130 bombones de butà. Finalment, el consum dʼaigua ha estat un 10,4 % inferior al de lʼany 2015, i des de lʼany 2010 ja ha disminuït un 38,3 %. Comparant-ho amb el consum mitjà dels cinc anys anteriors, lʼaigua estalviada permetria omplir 29,5 piscines olímpiques.

Una altra novetat en lʼàmbit de la sostenibilitat és la instal·lació dʼuna nova màquina automàtica per recuperar envasos de begudes com la que es va posar en marxa fa tres mesos al campus de Mundet. La nova màquina està situada entre lʼEdifici Històric i lʼedifici Josep Carner, a plaça Universitat. Ara, quan es compra una beguda a qualsevol de les màquines automàtiques dels dos edificis, el preu incorpora 10 cèntims de dipòsit que es poden recuperar quan es retorna lʼenvàs buit a la màquina de recuperació. La recuperació es fa mitjançant el carnet UB i els diners retornats es poden usar per adquirir noves begudes a les màquines automàtiques del campus. Lʼobjectiu és donar valor al residu, evitar que es llenci barrejat amb la resta dʼescombraries, i fer que es recuperin matèries primeres: plàstics i metalls. El nou sistema de retorn forma part del projecte Retorna UB.
 
La Universitat de Barcelona disposa dʼun Pla de sostenibilitat en el qual sʼemmarca aquest i altres projectes. Val a dir que la UB va avançar 53 posicions en la darrera edició del rànquing internacional UI GreenMetric, que avalua i compara les polítiques de gestió mediambiental de les universitats dʼarreu del món i els esforços que dediquen a millorar en sostenibilitat. De les més de cinc-centes universitats analitzades enguany, la UB se situa en el lloc 59, i en algunes de les categories de la classificació arriba a la posició 33.