Els catedràtics Montserrat Casanovas i Daniel Turbón, nous acadèmics numeraris de la Reial Acadèmia Europea de Doctors

La Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED) és una institució centenària de prestigi en tot l’àmbit europeu.
La Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED) és una institució centenària de prestigi en tot l’àmbit europeu.
Institucional
(26/01/2017)

Montserrat Casanovas, catedràtica de la Facultat dʼEconomia i Empresa, i Daniel Turbón, catedràtic de la Facultat de Biologia, han estat elegits nous membres numeraris de la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED), una institució centenària de prestigi en tot lʼàmbit europeu amb uns orígens que es remunten a la creació de lʼAgrupació de Doctors Matriculats de Catalunya (1914-1920).

La Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED) és una institució centenària de prestigi en tot l’àmbit europeu.
La Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED) és una institució centenària de prestigi en tot l’àmbit europeu.
Institucional
26/01/2017

Montserrat Casanovas, catedràtica de la Facultat dʼEconomia i Empresa, i Daniel Turbón, catedràtic de la Facultat de Biologia, han estat elegits nous membres numeraris de la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED), una institució centenària de prestigi en tot lʼàmbit europeu amb uns orígens que es remunten a la creació de lʼAgrupació de Doctors Matriculats de Catalunya (1914-1920).

Presidida per Alfredo Rocafort, catedràtic de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la Universitat de Barcelona, la RAED està compromesa amb la defensa del prestigi del títol de doctor i ha vetllat per mantenir una estreta col·laboració entre els seus membres, entre els quals destaquen Eric Maskin (Premi Nobel dʼEconomia 2007), Ernesto Kahan (Premi Albert Schweitzer de la Pau i vicepresident de lʼAssociació Internacional de Metges per a la Prevenció de la Guerra Nuclear, distingida amb el Premi Nobel de la Pau el 1985), Aaron Ciechanover (Premi Nobel de Química 2004); Ismail Serageldin, director de la nova Biblioteca dʼAlexandria;  Björn Nilsson (president de la Reial Acadèmia Sueca de Ciències de lʼEnginyeria) i la política Rosalía Arteaga, expresidenta de lʼEquador, entre dʼaltres.

Montserrat Casanovas és catedràtica dʼEconomia Financera i Comptabilitat a la Facultat dʼEconomia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Ciències Polítiques i Comercials per la Universitat de Barcelona i doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAB), Casanovas és economista, auditora i analista financera, i ha treballat en el món de lʼempresa i de les institucions financeres. Les seves línies de recerca se centren en les finances corporatives, els mercats financers, la valoració dʼempreses, la teoria de la decisió i la incertesa dels mercats econòmics. Dirigeix el Grup de Recerca dʼEconomia i Gestió de la Incertesa de la Universitat de Barcelona, i és creadora i directora del màster dʼAssessor Financer Europeu de la Universitat de Barcelona, a més de dirigir el màster de Direcció dʼEmpreses Constructores i Immobiliàries. 

Així mateix, la professora Casanovas és secretària de la Junta de Govern del Col·legi dʼEconomistes de Catalunya, vicepresidenta de lʼAssociació Catalana de Comptabilitat i Direcció dʼEmpreses (ACCID) i del Registre dʼEconomistes Docents i Investigadors del Consell General del Col·legi dʼEconomistes dʼEspanya (CGCEE). També és copresidenta de la Comissió de Finançament i Inversions del CGCEE, consellera del Registre dʼEmpreses dʼAssessorament Financer (EAF) i vocal del consell de redacció i revisora de diverses revistes nacionals i internacionals. Autora de nombrosos treballs científics publicats en el circuit internacional, ha escrit diversos llibres sobre finançament, mercats financers i valoració dʼempreses, com ara Opciones financieras (Pirámide, 2014), i és coautora dels títols La financiación de la empresa (Profit, 2013) i Guía práctica para la valoración de empresas (2011), entre dʼaltres.

Daniel Turbón és catedràtic dʼAntropologia Física del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i expert en lʼàmbit de lʼevolució humana, en especial en el camp de lʼantropologia molecular i forense aplicada a lʼestudi de lʼorigen i lʼevolució dels homínids. És coordinador del Grup dʼInnovació Docent de Biologia i Cultura: Diversitat Humana i Evolució de la Universitat de Barcelona, ha dirigit diverses tesis doctorals i és autor de més de 240 publicacions científiques.

El 1997, Daniel Turbón va apadrinar la cerimònia dʼinvestidura com a doctor honoris causa de Phillip V. Tobias (1925-2012), el prestigiós paleontòleg nascut a Durban (Sud-àfrica) que va definir lʼespècie Homo habilis —el representant més antic del gènere Homo— juntament amb Louis Leakey i John Napier.

Secretari general de la Societat Espanyola dʼAntropologia Física (SEAF) durant el període 1999-2003 i editor de la revista de la mateixa entitat, Turbón també ha estat vocal del Consell Científic de lʼInstitut de la Fundació Cueva de Nerja, a Màlaga (2002-2007). És autor del títol La evolución humana (Ariel, 2006) i coautor de Darwin y el mono (Sello Editorial, 2009), i també ha participat en la publicació de ¿Humanos o posthumanos? (Fragmenta, 2015), que aborda de manera crítica els conceptes de singularitat tecnològica i millorament humà. Va participar en lʼedició del títol Biodiversidad humana y evolución, un llibre digital dʼaccés obert que aplega les contribucions científiques del 17è Congrés de la Societat Espanyola dʼAntropologia Física (SEAF 17), que va tenir lloc a la Facultat de Biologia el juny del 2011 sota la seva presidència. Turbón també ha presidit el comitè organitzador de fòrums internacionals de gran projecció científica en el món de la recerca sobre lʼorigen i evolució dels homínids, com ara The Dawn of Humanity: Human Walking, Ecology, Behaviour (1999), Human Molecular Evolution (2001), Paleoecology of Human Evolution (2002) i The Evolution of the Human Brain and the Origin of the Spoken Language, organitzats amb la participació de la Universitat de Barcelona, la UNESCO i lʼObra Social la Caixa.