Els catedràtics M. Teresa Anguera i Jordi Camarasa, nomenats membres corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

M. Teresa Anguera Argilaga, catedràtica del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament.
M. Teresa Anguera Argilaga, catedràtica del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament.
Recerca
(15/06/2012)

M. Teresa Anguera Argilaga, catedràtica del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia, i Jordi Camarasa García, catedràtic del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la Facultat de Farmàcia, han estat proposats recentment com a membres corresponents de la Reial Acadèmica de Medicina de Catalunya. El discurs dʼingrés tindrà lloc el proper 16 dʼoctubre.

M. Teresa Anguera Argilaga, catedràtica del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament.
M. Teresa Anguera Argilaga, catedràtica del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament.
Recerca
15/06/2012

M. Teresa Anguera Argilaga, catedràtica del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia, i Jordi Camarasa García, catedràtic del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la Facultat de Farmàcia, han estat proposats recentment com a membres corresponents de la Reial Acadèmica de Medicina de Catalunya. El discurs dʼingrés tindrà lloc el proper 16 dʼoctubre.

M. Teresa Anguera és especialista en metodologia observacional i en dissenys dʼavaluació de programes i coordina el Grup de Recerca i Innovació en Dissenys (GRID). Des del 1972, ha impartit diverses assignatures metodològiques en tots els nivells docents, i sʼha dedicat intensament a la recerca en el seu àmbit dins la psicologia. Directora de trenta-sis tesis doctorals, ha estat investigadora principal en més de vint projectes de recerca competitius i és autora o coautora de vint llibres i de més de cent articles, entre altres publicacions. La Dra. Angura és acadèmica numerària de la Reial Acadèmica de Doctors de Catalunya des del 1999 i ha presidit la Comissió Deontològica del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya (2006-2010), lʼAssociació Espanyola de Metodologia de les Ciències del Comportament (2007-2011) i, des del 2008, és vocal de lʼAssociació Europea de Metodologia.

 
En lʼàmbit de la gestió acadèmica, M. Teresa Anguera ha estat secretària de la Facultat de Psicologia (1982-1985), cap dʼestudis de la titulació de Psicologia (1986-1988), cap del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament (1993-1997) i responsable de la Secció de Recerca de lʼInstitut de Ciències de lʼEducació de la UB (1998-2002). A més, ha estat vicerectora de Política Científica de la UB (2008-2010) i actualment és vicerectora de Política Docent i Científica. Lʼany 2011, va ser nomenada membre del Comitè de Direcció (Doctorats) de lʼAssociació dʼUniversitats Europees.
 
Jordi Camarasa García, catedràtic del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la UB des de lʼany 1990, és llicenciat i doctor en Farmàcia i llicenciat en Ciències (secció de Biològiques) per la UB amb Premi Extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat. El Dr. Camarasa ha dirigit la seva recerca més actual a lʼestudi de la farmacologia preclínica de les noves drogues de disseny. És acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i president de la Secció de Ciències Farmacològiques dʼaquesta institució, així com acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia, la Real Acadèmia de Farmàcia de Castella i Lleó i lʼAcadèmia de Farmàcia Santa Maria dʼEspanya, de la regió de Múrcia.
 
Ha estat director del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la UB i és president de la Societat Catalana de Farmacologia i de lʼAcadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. A més, és membre de lʼequip investigador del Grup de Recerca Consolidat de Modulació Farmacològica de la Neurotoxicitat per Derivats Amfetamínics, que també està integrat pels professors Elena Escubedo i David Pubill, del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica.