Els camins de la ciència són infinits

Cartell del projecte.
Cartell del projecte.
Recerca
(17/10/2014)

Un projecte organitzat conjuntament per la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la UB i lʼEscola de Doctorat de la UB posa en contacte estudiants de doctorat amb escoles de primària i secundària que vulguin conèixer de primera mà com és el dia a dia dʼun investigador. Amb el nom de Camins infinits —perquè el coneixement no té límits—, es vol donar resposta a les preguntes que els joves i els infants es fan sobre el món de la recerca: quines circumstàncies porten algú a endinsar-se en el món de la ciència?, quin camí segueix un científic?, treballen sempre al laboratori?

Cartell del projecte.
Cartell del projecte.
Recerca
17/10/2014

Un projecte organitzat conjuntament per la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la UB i lʼEscola de Doctorat de la UB posa en contacte estudiants de doctorat amb escoles de primària i secundària que vulguin conèixer de primera mà com és el dia a dia dʼun investigador. Amb el nom de Camins infinits —perquè el coneixement no té límits—, es vol donar resposta a les preguntes que els joves i els infants es fan sobre el món de la recerca: quines circumstàncies porten algú a endinsar-se en el món de la ciència?, quin camí segueix un científic?, treballen sempre al laboratori?

Lʼactivitat es divideix en dues parts i té un objectiu doble: apropar la recerca als alumnes i millorar les habilitats comunicatives dels joves investigadors. Comença amb una xerrada de trenta minuts, en què lʼinvestigador explica en què consisteix la seva recerca, com és el seu dia a dia i per què va decidir investigar. Lʼactivitat pot ser presencial (lʼinvestigador es desplaça a lʼescola), o virtual, mitjançant un sistema de videoconferència, la qual cosa permetrà als alumnes visitar virtualment espais que dʼuna altra manera no podrien veure, com ara sales de cultiu o estabularis. La segona part de lʼactivitat consisteix a obrir un torn obert de paraules en què els escolars facin peguntes per resoldre els dubtes que els hagin sorgit o aprofundir sobre aspectes que sʼhagin tractat.

Entre els nou estudiants de doctorat que han confirmat fins ara la seva participació en aquest projecte, nʼhi ha de diferents branques del coneixement, no només de lʼàmbit de les ciències experimentals, perquè una de les finalitats del projecte és reivindicar la importància de la recerca en totes les especialitats, també la que es fa sense bata blanca, i posar en relleu lʼabast de les ciències socials. La participació a Camins infinits resta oberta perquè sʼhi puguin continuar sumant tots els joves investigadors que ho vulguin.

A hores dʼara, hi ha una desena de centres de secundària dʼarreu de Catalunya que han demanat una sessió de Camins infinits. Les inscripcions continuen obertes.

Alguna de les sessions dʼaquesta activitat formaran part del projecte EXODI, una iniciativa conjunta de set unitats de cultura científica i innovació (UCC+i) que té com a objectiu trobar sistemes dʼavaluació de la recerca i innovació responsables (RRI) de les activitats de divulgació. A fi dʼidentificar sistemes dʼavaluació conjunts que permetin analitzar lʼimpacte dʼaquestes accions, està previst que la UCC+i de la UB avaluï en detall algunes de les sessions de Camins infinits i contrasti després els resultats amb les avaluacions que hagin fet les altres sis UCC+i.

Camins infinits té el suport de la Fundació Espanyola per al Coneixement i la Tecnologia (FECYT) - Ministeri dʼEconomia i Competitivitat.