Els alumnes més desfavorits haurien de tenir els millors professors

Un estudi analitza en quins centres treballen els millors docents.
Un estudi analitza en quins centres treballen els millors docents.
Acadèmic
(24/02/2017)

De mitjana, un mal professor redueix en un 6 %  lʼadquisició de competències lectores dʼun estudiant de primària. A més, les variacions en la qualitat del professorat afecten més els alumnes que pertanyen a famílies amb recursos socioeconòmics baixos que a la resta i, actualment, els bons professors estan sobrerepresentats als centres privats. Aquestes són algunes de les conclusions de lʼestudi La calidad del profesorado en la adquisición de competencias de los alumnos, sobre els efectes que la qualitat del professorat té en lʼaprenentatge dels alumnes. El treball, publicat per la Fundació Ramón Areces i la Fundació Europea Societat i Educació, lʼhan elaborat els professors de la Facultat dʼEconomia i Empresa, i directors del Programa de recerca de capital humà de lʼIEB, Jorge Calero i Oriol Escardíbul, experts en lʼeconomia de lʼeducació.

Un estudi analitza en quins centres treballen els millors docents.
Un estudi analitza en quins centres treballen els millors docents.
Acadèmic
24/02/2017

De mitjana, un mal professor redueix en un 6 %  lʼadquisició de competències lectores dʼun estudiant de primària. A més, les variacions en la qualitat del professorat afecten més els alumnes que pertanyen a famílies amb recursos socioeconòmics baixos que a la resta i, actualment, els bons professors estan sobrerepresentats als centres privats. Aquestes són algunes de les conclusions de lʼestudi La calidad del profesorado en la adquisición de competencias de los alumnos, sobre els efectes que la qualitat del professorat té en lʼaprenentatge dels alumnes. El treball, publicat per la Fundació Ramón Areces i la Fundació Europea Societat i Educació, lʼhan elaborat els professors de la Facultat dʼEconomia i Empresa, i directors del Programa de recerca de capital humà de lʼIEB, Jorge Calero i Oriol Escardíbul, experts en lʼeconomia de lʼeducació.

Lʼestudi de Calero i Escardíbul analitza en quins centres treballen els millors docents i conclou que els bons professors estan sobrerepresentats als centres privats i a les escoles —públiques o privades— que tenen un percentatge més alt dʼalumnes de famílies de nivell sociocultural i econòmic elevat. Es dona la circumstància que els millors professors tenen més probabilitat dʼeducar els alumnes amb més recursos econòmics, mentre que els pitjors treballen, habitualment, als centres on estudien els alumnes amb menys recursos de partida.

Aquest repartiment del professorat beneficia les famílies de nivell socioeconòmic més alt. Per això, els investigadors proposen invertir aquesta tendència, ja que «si no es fa aquest canvi, perpetuarem una escola amb moltes desigualtats i segregació», afirmen. Segons Calero, «els professors importen molt i la seva distribució actual —almenys en el cas espanyol— té un efecte regressiu sobre els resultats dels alumnes». Per revertir aquesta situació de desigualtat, Calero i Escardíbul proposen «intensificar les actuacions que permetin millorar la qualitat del professorat als centres amb alumnes més desfavorits i facilitar la presència dels millors professors en aquests centres». Així mateix, els autors destaquen el pes de la formació continuada i la vinculada amb la comprensió lectora com a factors que incrementen la qualitat del professorat.

Lʼestudi sʼha fet sobre la base dels resultats dels alumnes espanyols en lʼEstudi internacional de progrés en comprensió lectora (PIRLS, 2011), una avaluació internacional sobre la comprensió lectora per a alumnes de nou i deu anys.