El Tribunal Permanent dels Pobles inicia a la UB el judici a les violacions dels drets humans dels pobles migrants i refugiats

Les sessions d’obertura del TPP han culminat una setmana d’activitats organitzades a la UB al voltant de la situació de les persones refugiades i migrants i el rol de les universitats en aquest context.
Les sessions d’obertura del TPP han culminat una setmana d’activitats organitzades a la UB al voltant de la situació de les persones refugiades i migrants i el rol de les universitats en aquest context.
Institucional
(11/07/2017)

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, va acollir els dies 7 i 8 de juliol lʼinici de les sessions del Tribunal Permanent dels Pobles (TPP), impulsades per la Xarxa Europea de Persones Migrants (TMP-E) per identificar i jutjar la cadena de corresponsabilitats implicades en la vulneració dels drets humans de les persones migrants i refugiades en tota la ruta migratòria.

Les sessions d’obertura del TPP han culminat una setmana d’activitats organitzades a la UB al voltant de la situació de les persones refugiades i migrants i el rol de les universitats en aquest context.
Les sessions d’obertura del TPP han culminat una setmana d’activitats organitzades a la UB al voltant de la situació de les persones refugiades i migrants i el rol de les universitats en aquest context.
Institucional
11/07/2017

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, va acollir els dies 7 i 8 de juliol lʼinici de les sessions del Tribunal Permanent dels Pobles (TPP), impulsades per la Xarxa Europea de Persones Migrants (TMP-E) per identificar i jutjar la cadena de corresponsabilitats implicades en la vulneració dels drets humans de les persones migrants i refugiades en tota la ruta migratòria.

En lʼacte del dissabte 8 es va demanar lʼobertura dʼun procés de dos anys que buscarà lʼaccés a la justícia i assenyalarà responsables en tres àmbits: les polítiques que tenen com a conseqüència la mort, els espais sense drets i les persones desaparegudes.

Les primeres convocants i coordinadores d'aquesta sessió del TPP han estat vint-i-cinc entitats de Catalunya, lʼEstat espanyol, Europa i la resta del món. La convocatòria ha estat avalada per quasi un centenar dʼorganitzacions a escala mundial.
 

El Tribunal Permanent dels Pobles

El Tribunal Permanent dels Pobles és un tribunal dʼopinió, independent dels estats, que neix el 1979 a Bolonya per donar continuïtat a lʼexperiència del Tribunal Russell i convertir-se en una institució permanent per promoure el respecte universal i efectiu dels drets fonamentals dels pobles, recollits a la Carta dʼAlger (1976). Lʼobjectiu del TPP és «recuperar lʼautoritat dels pobles quan els estats i els organismes internacionals han fallat en la protecció dels seus drets». Aquest tribunal es pronuncia sobre crims dʼestat, crims contra la pau i la humanitat, o crims de genocidi, i denuncia públicament els autors de les violacions de drets humans.
 

Una setmana dʼactivitats sobre la migració i les persones refugiades

Les sessions dʼobertura del TPP sobre les violacions amb impunitat dels drets humans dels pobles migrants i refugiats han culminat una setmana dʼactivitats organitzades a la Universitat de Barcelona al voltant de la situació de les persones refugiades i migrants i el rol de les universitats en aquest context.

Els dies 5 i 6 de juliol la UB va ser amfitriona de la segona reunió interina de les institucions europees sòcies del projecte Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE), que té com a objectiu principal facilitar lʼaccés i la integració de les persones refugiades a les universitats europees.

El 6 de juliol també es va celebrar a la Universitat de Barcelona una reunió del Grup de Treball de Cooperació Universitària al Desenvolupament de la Xarxa Vives dʼUniversitats, coordinat per la Fundació Solidaritat UB, amb lʼobjectiu de tractar lʼestat actual de les iniciatives i les actuacions de les universitats de la Xarxa en el marc del suport a les persones refugiades o provinents de zones en conflicte, i compartir experiències.

El 7 de juliol, en el marc de lʼesmentat projecte inHERE, la Universitat de Barcelona va acollir la jornada «El rol de les universitats en la crisi del refugi», en què es van presentar experiències dʼacollida de persones refugiades en universitats de lʼEstat (incloent-hi la UB) i es va debatre sobre oportunitats, reptes i obstacles en lʼaccés i la integració dʼaquestes persones a lʼeducació superior.