El Servei Meteorològic de Catalunya guardona dues càtedres de la UB

El Servei Meteorològic de Catalunya ha guardonat sis institucions que han contribuït al coneixement i la recerca en meteorologia.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha guardonat sis institucions que han contribuït al coneixement i la recerca en meteorologia.
Recerca
(28/03/2017)

El 23 de març passat, coincidint amb el Dia Mundial de la Meteorologia, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va celebrar el seu vintè aniversari amb un acte en què va guardonar diverses institucions que han contribuït al coneixement i la recerca en meteorologia. Entre els premiats, hi ha dos equips de la Universitat de Barcelona: el grup de Física de lʼAtmosfera que lidera el catedràtic emèrit Jeroni Lorente i l'equip de Geografia Física que dirigeix el catedràtic Javier Martín-Vide.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha guardonat sis institucions que han contribuït al coneixement i la recerca en meteorologia.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha guardonat sis institucions que han contribuït al coneixement i la recerca en meteorologia.
Recerca
28/03/2017

El 23 de març passat, coincidint amb el Dia Mundial de la Meteorologia, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va celebrar el seu vintè aniversari amb un acte en què va guardonar diverses institucions que han contribuït al coneixement i la recerca en meteorologia. Entre els premiats, hi ha dos equips de la Universitat de Barcelona: el grup de Física de lʼAtmosfera que lidera el catedràtic emèrit Jeroni Lorente i l'equip de Geografia Física que dirigeix el catedràtic Javier Martín-Vide.

Concretament, el grup de Física de lʼAtmosfera —antiga càtedra de Física de lʼAire— va rebre el guardó «en reconeixement a la tasca de formació dels meteoròlegs que han fornit el Servei Meteorològic de Catalunya». La càtedra de Geografia Física ha estat reconeguda per «la tasca de formació i per haver vetllat per la recerca i el rigor científic en el camp de la meteorologia».

Jeroni Lorente, catedràtic de Física de l'Atmosfera, va destacar que la Secció de Meteorologia de la Facultat de Física «ha estat i és una segona casa per a moltes de les persones que avui formen el Servei Meteorològic de Catalunya». També va subratllar que aquesta càtedra, a més de transmetre el coneixement, també ha sabut traslladar «la passió per una ciència que, tot i que molts diuen que no és exacta, és exactament la que ha bastit els fonaments del Servei Meteorològic de Catalunya».

Des de lʼany 1997, el Servei Meteorològic de Catalunya ha dut a terme radiosondatges a Barcelona des de la Facultat de Física de la UB, la qual s'ha encarregat del manteniment del sistema. El 2013, es va inaugurar un sistema nou que permet fer de manera totalment automàtica fins a dotze radiosondatges meteorològics.

Javier Martín-Vide va recordar la seva relació amb el Servei Meteorològic de Catalunya des de l'any 1994, quan el seu grup de recerca estava elaborant lʼAtles climàtic de Catalunya. D'ençà d'aleshores, hi ha mantingut una relació continuada i «mútuament profitosa». Va destacar que un nombre significatiu de membres de l'SMC han estat alumnes seus i que va presidir el Consell Assessor del Servei sota el mandat dels diferents directors. També va posar en relleu que l'SMC ha donat suport a activitats del seu grup de recerca, com ara al màster de Climatologia Aplicada i Mitjans de Comunicació. Martín-Vide va concloure: «Hem dʼintentar mantenir la unió de la gran família meteorològica de Catalunya, tant en el vessant institucional com en el social».

El Servei Meteorològic de Catalunya va guardonar sis institucions en reconeixement a la seva contribució en la promoció del coneixement i la recerca, lʼobservació, la formació, la difusió i la divulgació de la meteorologia, i en lʼenfortiment dels vincles de comunicació entre institucions.