El Senegal debat sobre la gestió sostenible de lʼaigua en el marc dʼun projecte de Solidaritat UB i Món-3

Els assistents es van comprometre a planificar conjuntament una gestió integrada dels recursos hídrics que maximitzi el benestar sense comprometre la sostenibilitat dels ecosistemes.
Els assistents es van comprometre a planificar conjuntament una gestió integrada dels recursos hídrics que maximitzi el benestar sense comprometre la sostenibilitat dels ecosistemes.
Acadèmic
(18/06/2019)

A la zona senegalesa de Niayes, que va de Dakar a Saint-Louis, el problema de lʼaigua es troba al centre del desenvolupament, ja que afecta activitats com lʼhorticultura, la ramaderia o lʼexplotació de la sal. Niayes té unes condicions bioclimàtiques i dʼaigua excepcionals, però lʼavanç de les dunes ha compromès la fertilitat del sòl, lʼús excessiu dʼaigua en lʼhorticultura ha provocat la disminució de les reserves subterrànies, els plaguicides han afectat la qualitat de lʼaigua i de la producció, i la urbanització ha desbordat les terres cultivables.

Els assistents es van comprometre a planificar conjuntament una gestió integrada dels recursos hídrics que maximitzi el benestar sense comprometre la sostenibilitat dels ecosistemes.
Els assistents es van comprometre a planificar conjuntament una gestió integrada dels recursos hídrics que maximitzi el benestar sense comprometre la sostenibilitat dels ecosistemes.
Acadèmic
18/06/2019

A la zona senegalesa de Niayes, que va de Dakar a Saint-Louis, el problema de lʼaigua es troba al centre del desenvolupament, ja que afecta activitats com lʼhorticultura, la ramaderia o lʼexplotació de la sal. Niayes té unes condicions bioclimàtiques i dʼaigua excepcionals, però lʼavanç de les dunes ha compromès la fertilitat del sòl, lʼús excessiu dʼaigua en lʼhorticultura ha provocat la disminució de les reserves subterrànies, els plaguicides han afectat la qualitat de lʼaigua i de la producció, i la urbanització ha desbordat les terres cultivables.

Davant aquesta situació, el 2016 la Universitat de Barcelona, a través de les fundacions Solidaritat UB i Món-3, va iniciar una col·laboració amb la Universitat Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (Senegal) per compartir lʼexperiència en el tractament ecològic dels recursos hídrics. Una col·laboració fructífera que va donar lloc, el gener passat, a la inauguració dʼuna planta pilot de depuració ecològica per al tractament i la reutilització dʼaigües residuals, al campus de la UGB. Actualment, la col·laboració continua en el marc de la segona fase del projecte de cooperació «Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics de Saint-Louis», que té el finançament de lʼÀrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i es desenvolupa en col·laboració amb lʼAgència de Desenvolupament Regional de Saint-Louis (ARD).

En aquest context, de lʼ11 al 13 de juny es va organitzar a la UGB el seminari «La gestion durable des eaux: les défis en territoire urbain et péri-urbain», que va reunir experts universitaris i una trentena de representants electes del departament de Saint-Louis per parlar de la governança de lʼaigua, i de la gestió de les inundacions o de les aigües residuals, entre altres qüestions. Durant el seminari, les fundacions Món-3 i Solidaritat UB i lʼAMB van compartir amb els assistents exemples dʼadministració intercomunal que han afavorit la gestió integral del cicle de lʼaigua a lʼàrea metropolitana de Barcelona, com ara lʼexperiència de rehabilitació del riu Besòs. A més, Món-3 i Solidaritat UB van explicar la seva iniciativa conjunta amb la UGB en lʼàmbit del tractament ecològic dels recursos hídrics, el sanejament i la gestió dels usos de lʼaigua al Senegal, en què destaca la depuradora pilot instal·lada a la UGB, que es va visitar lʼúltim dia del seminari.

Lʼaigua dolça i potable a escala mundial

Lʼaigua dolça representa el 2,5 % de lʼestoc dʼaigua del planeta, però només el 0,3 % és fàcilment accessible en embassaments, rierols, llacs i rius. Per això, és imprescindible pensar a fer-ne una «gestió sostenible», van assenyalar els experts reunits al seminari. A més, els acadèmics van apuntar que, en lʼactual període de canvi climàtic, la disminució global de les precipitacions podria afectar la recàrrega dʼaqüífers.

En les jornades també es va subratllar que, a escala mundial, 2.600 milions de persones (el 40 % de la població mundial) no tenen accés a lʼaigua potable i el sanejament bàsic; i que millorar lʼaccés a aquests serveis permetria salvar 1,6 milions de vides cada any, principalment dʼinfants.

Per tot això, els diferents actors del departament de Saint-Louis es van comprometre a planificar, de manera participativa, una gestió integrada dels recursos hídrics que permeti maximitzar el benestar socioeconòmic sense comprometre la sostenibilitat dʼecosistemes vitals.