El Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona homenatja la catedràtica Pilar Bayer

Pilar Bayer, catedràtica del Departament d’Àlgebra i Geometria de la Facultat de Matemàtiques de la UB.
Pilar Bayer, catedràtica del Departament d’Àlgebra i Geometria de la Facultat de Matemàtiques de la UB.
Acadèmic
(29/01/2016)

El 1986, Pilar Bayer, catedràtica del Departament dʼÀlgebra i Geometria de la Facultat de Matemàtiques de la UB, va fundar el Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona (STNB), una escola que és un referent en el món de la recerca en matemàtiques i en la qual participen la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Amb motiu dels setanta anys de la catedràtica, i en el marc de la trentena edició de l'STNB, el 28 de gener va tenir lloc un acte dʼhomenatge a Pilar Bayer a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric de la UB.

Pilar Bayer, catedràtica del Departament d’Àlgebra i Geometria de la Facultat de Matemàtiques de la UB.
Pilar Bayer, catedràtica del Departament d’Àlgebra i Geometria de la Facultat de Matemàtiques de la UB.
Acadèmic
29/01/2016

El 1986, Pilar Bayer, catedràtica del Departament dʼÀlgebra i Geometria de la Facultat de Matemàtiques de la UB, va fundar el Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona (STNB), una escola que és un referent en el món de la recerca en matemàtiques i en la qual participen la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Amb motiu dels setanta anys de la catedràtica, i en el marc de la trentena edició de l'STNB, el 28 de gener va tenir lloc un acte dʼhomenatge a Pilar Bayer a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric de la UB.

Lʼacte va estar presidit pel rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i hi van participar Artur Travesa, professor del Departament dʼÀlgebra i Geometria, que va fer una lloança de l'homenatjada; Xavier Jarque, president de la Societat Catalana de Matemàtiques, i les professores de la UPC i membres del Seminari Montse Alsina i Anna Rio.
 

Publicació de l'obra selecta
En ocasió d'aquest acte, els organitzadors van obsequiar l'homenatjada amb Selecta Pilar Bayer (Edicions de la UB), dos volums que recullen una selecció dels escrits sobre matemàtica publicats per Pilar Bayer al llarg de la seva carrera acadèmica. Els editors són els professors Montserrat Alsina, Anna Rio i Artur Travesa.

Els disset treballs científics que formen el primer volum es presenten ordenats cronològicament, per tal de poder situar-los en el context i retratar una trajectòria de recerca seguint la variable temps. El llibre sʼobre amb un article del 1976 dedicat al teorema de Fermat, que presenta una perspectiva històrica dels avenços que sʼhavien anat produint sobre la demostració dʼaquest teorema mític. El segon volum presenta una selecció de dinou treballs, també ordenats cronològicament, centrats especialment en una part essencial de lʼobra de la professora Bayer, relacionada amb formes quadràtiques, modularitat i corbes de Shimura. Aquests dos volums reflecteixen de manera fefaent la fecunda tasca investigadora de lʼhomenatjada al voltant de les grans línies de recerca en matemàtiques, com són la teoria de nombres, funcions zeta, formes automorfes, el problema invers de la teoria de Galois, equacions diofàntiques i les esmentades corbes de Shimura.

Pilar Bayer ha rebut nombrosos reconeixements, com ara la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1998) i el Premi Crítica Serra dʼOr 2013. És acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals (2010), la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (2001), la Reial Acadèmia de Doctors (1994) i lʼInstitut dʼEstudis Catalans (2001). El 2015, va rebre la Medalla de la Dona del districte de Sarrià - Sant Gervasi, arran de la candidatura presentada per lʼAssociació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) i va ser reconeguda amb la Medalla dʼHonor de la Xarxa Vives.