El rector anuncia la posada en marxa de la Comissió dʼÈtica de la Universitat de Barcelona

 
 
Institucional
(15/02/2017)

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, ha informat avui, durant el seu primer Consell de Govern, de la posada en marxa dʼuna Comissió dʼÈtica a la Universitat de Barcelona, que estarà dirigida pel catedràtic dʼÈtica Norbert Bilbeny.

Lʼobjectiu dʼaquesta comissió serà crear codis de bones pràctiques que recullin els valors i principis que han de guiar lʼactuació dels càrrecs i membres de la comunitat universitària. En un primer moment, la seva activitat se centrarà en lʼelaboració dʼun codi per als càrrecs de la Universitat de Barcelona, basant-se en el que ja regula els responsables de la Generalitat de Catalunya, i en un altre que abastarà els processos electorals a la Universitat de Barcelona.

 

 
 
Institucional
15/02/2017

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, ha informat avui, durant el seu primer Consell de Govern, de la posada en marxa dʼuna Comissió dʼÈtica a la Universitat de Barcelona, que estarà dirigida pel catedràtic dʼÈtica Norbert Bilbeny.

Lʼobjectiu dʼaquesta comissió serà crear codis de bones pràctiques que recullin els valors i principis que han de guiar lʼactuació dels càrrecs i membres de la comunitat universitària. En un primer moment, la seva activitat se centrarà en lʼelaboració dʼun codi per als càrrecs de la Universitat de Barcelona, basant-se en el que ja regula els responsables de la Generalitat de Catalunya, i en un altre que abastarà els processos electorals a la Universitat de Barcelona.

 

Un nou projecte per al Museu de la Universitat de Barcelona

El Consell de Govern també ha decidit anul·lar lʼacord 135/2016 del Consell de Govern per a la creació del Museu UB i reformular el projecte museístic sota la base de dos criteris bàsics, la qualitat i la integració de totes les col·leccions de la Universitat de Barcelona. En sis mesos, el vicerector dʼArts, Cultura i Patrimoni presentarà davant del Consell de Govern una nova proposta de museu que acompleixi tots els requeriments de qualitat i integració.

El rector Elias també sʼha referit a la reforma dʼestructures de la Universitat de Barcelona i, en concret, al projecte de creació de la nova Facultat dʼHumanitats i Ciències Socials. El Consell de Govern ha ratificat la proposta del rector de crear una comissió dʼestudi que analitzi les vies de coordinació i cooperació entre les diferents facultats dʼaquesta àrea, després de constatar que no sʼha redactat, en el termini fixat, la memòria definitiva del nou centre per part de la Junta Gestora que es va constituir el 13 de juliol de 2016. Això implica que es desbloquegin els processos electorals a Junta de Facultat i que es renovin, si escau, els equips deganals de les facultats de Geografia i Història, Filologia i Filosofia.

Un altre dels canvis que ha aprovat el Consell de Govern, amb 35 vots a favor i 5 abstencions, ha estat la reordenació dels departaments de la Facultat de Dret, que passarà dels quatre aprovats el gener del 2016 als cinc que va proposar el mateix centre el maig de lʼany passat. Els nous departaments seran els de Dret Privat; Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari; Dret Constitucional, Ciència Política i de lʼAdministració i Filosofia del Dret; Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, i Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de lʼEstat.

Suport al professor Aparicio

Durant el seu primer informe com a rector en un Consell de Govern, Joan Elias ha explicat el procediment que ha seguit la Universitat de Barcelona en el suposat cas del plagi comès contra un llibre del professor i exdegà Miguel Ángel Aparicio, publicat per Edicions UB. Els informes demanats per la Universitat de Barcelona constaten que no hi ha dubte del plagi, ja que el Dr. Suárez Bilbao utilitza 111 pàgines de les 180 del llibre del Dr. Aparicio per redactar els seus dos treballs, i que lʼúnic legitimat per exercir accions civils i penals és el propi autor.

Elias també ha informat que lʼequip de govern i la Gerència estan tancant el pressupost del 2016 i preparant el de lʼany 2017, i ha avançat que la Universitat de Barcelona farà un acte dʼhomenatge el proper 20 de març en record de les estudiants que van morir el març del 2016 en lʼaccident de Freginals.

Per últim, el rector ha explicat que, a partir dʼara, els consells de govern es retransmetran en directe (streaming) a través dʼUBtv perquè la comunitat universitària els pugui seguir.