El projecte xBadges certifica lʼaprenentatge a través de videojocs comercials

El projecte xBadges es comença a assajar en el camp de la salut mental i en el dels esports digitals.
El projecte xBadges es comença a assajar en el camp de la salut mental i en el dels esports digitals.
Recerca
(21/03/2017)

Investigadors de la Universitat de Barcelona participen en el projecte xBadges, basat en la ludificació inversa (reverse gamification), un concepte innovador que fa èmfasi en les competències adquirides en videojocs comercials. Concretament, xBadges ha estat creat per validar i certificar el desenvolupament dʼaquestes competències transversals a través d'elements de telemetria inserits en videojocs del mercat. El projecte està dirigit per lʼempresa Compartia i hi col·laboren el grup Human Pose Recovery and Behavior Analysis (HuPBA) de la UB i del Centre de Visió per Computador (CVC) i la Fundació GECON.es.

El projecte xBadges es comença a assajar en el camp de la salut mental i en el dels esports digitals.
El projecte xBadges es comença a assajar en el camp de la salut mental i en el dels esports digitals.
Recerca
21/03/2017

Investigadors de la Universitat de Barcelona participen en el projecte xBadges, basat en la ludificació inversa (reverse gamification), un concepte innovador que fa èmfasi en les competències adquirides en videojocs comercials. Concretament, xBadges ha estat creat per validar i certificar el desenvolupament dʼaquestes competències transversals a través d'elements de telemetria inserits en videojocs del mercat. El projecte està dirigit per lʼempresa Compartia i hi col·laboren el grup Human Pose Recovery and Behavior Analysis (HuPBA) de la UB i del Centre de Visió per Computador (CVC) i la Fundació GECON.es.

El programa, actualment en fase de prototip, permet capturar i determinar les expressions facials de l'usuari per identificar les finestres emocionals de l'aprenentatge. Així com la ludificació sʼaplica per provocar un canvi de comportament a través de la creació d'una experiència que conté elements lúdics, el concepte de ludificació inversa té lloc quan intentem inferir un impacte social, cultural o econòmic que ja genera la cultura i la indústria del joc i del videojoc. Amb xBadges es poden identificar i avaluar competències transversals necessàries per afrontar reptes de la societat digital com ara la persistència, la consciència del risc o la comprensió espacial.

El prototip del programa xBadges permet evidenciar científicament que alguns videojocs comercials ja estan desenvolupant aquestes competències. I d'altra banda, gràcies a la captura facial, podem saber quines emocions estan involucrades en l'aprenentatge de les diferents competències.

xBadges està integrat per diferents tipus de tecnologies: un mòdul de visió artificial, desenvolupat pel grup d'investigadors UB-CVC, capaç de reconèixer tant l'usuari com les seves emocions; un element de seguiment (tracking) que ens permet analitzar què passa dins del joc, i un sistema d'algoritmes que vincula les accions que duu a terme el jugador en el joc (tracking in-game) amb la identificació de les competències transversals que desenvolupa. Un cop el jugador demostra l'adquisició de les competències, s'emet una certificació en format Open Badge, un estàndard de certificació digital de la Fundació Mozilla.

El concepte xBadges s'està començant a assajar en el camp de la salut mental i en el dels esports digitals (e-sports), on l'avaluació, l'adquisició i l'entrenament de competències són processos crucials.

El projecte xBadges (TSI-100600-2015-30) té finançament del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme en el marc d'ajuts per a projectes d'Acció estratègica d'economia i societat digital (AEESD) 2015, dins del Pla de recerca científica, tècnica i d'innovació, així com del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).