El projecte inHERE presenta diversos recursos per facilitar la integració de les persones refugiades a lʼeducació superior

Institucions d’educació superior i entitats que treballen amb persones refugiades han intercanviat experiències a la Universitat de Roma La Sapienza.
Institucions d’educació superior i entitats que treballen amb persones refugiades han intercanviat experiències a la Universitat de Roma La Sapienza.
(27/04/2018)

El projecte europeu inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe), en què participa la Universitat de Barcelona, ha organitzat, del 16 al 20 dʼabril, una setmana de formació a la Universitat de Roma La Sapienza.

Institucions d’educació superior i entitats que treballen amb persones refugiades han intercanviat experiències a la Universitat de Roma La Sapienza.
Institucions d’educació superior i entitats que treballen amb persones refugiades han intercanviat experiències a la Universitat de Roma La Sapienza.
27/04/2018

El projecte europeu inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe), en què participa la Universitat de Barcelona, ha organitzat, del 16 al 20 dʼabril, una setmana de formació a la Universitat de Roma La Sapienza.

Durant la trobada, institucions dʼeducació superior i entitats que treballen amb persones refugiades han intercanviat experiències, testimonis i diferents recursos en matèria dʼaccés a la universitat i integració socioeconòmica de les persones refugiades, que es poden consultar en aquest web.

Entre els recursos que s'han presentat hi ha les propostes que ha desenvolupat la Universitat de Barcelona: el Programa de suport a les persones refugiades i procedents de zones en conflicte i el Protocol per a lʼaccés i lʼadmissió dʼestudiants beneficiaris de protecció internacional als ensenyaments de grau, màster i títol propi de màster o postgrau.

Cofinançat per la Unió Europea, a través del programa Erasmus+, el projecte inHERE busca crear oportunitats que facilitin lʼaccés i la integració de les persones refugiades a lʼespai europeu dʼeducació superior.

Es tracta dʼun projecte coordinat per la Unió dʼUniversitats de la Mediterrània (UNIMED), en què, a més de la Universitat de Barcelona, hi participen l'Associació Europea d'Universitats (EUA), la Universitat de Roma La Sapienza i el Campus France. LʼAlt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) nʼés membre associat.